Kansainvälinen yhteistyö

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto seuraa alan kansainvälistä kehitystä, vaikuttaa alan kehitykseen ja tiedottaa siitä aktiivisesti. Järjestöllämme on ollut perustamisestaan lähtien tiiviit yhteydet moniin kansainvälisiin järjestöihin. 

SKTL on seuraavien kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen jäsen:

AVTE (Audiovisual Translators Europe) on eurooppalaisten av-kääntäjiä edustavien kansallisten liittojen ja organisaatioiden järjestö. AVTE perustettiin Lontoossa vuonna 2011. AVTEssa on edustettuna 14 eurooppalaista av-kääntäjiä edustavaa järjestöä.

 
BWC (Baltic Writers' Council) eli Itämeren kirjailijaneuvosto edustaa noin 20 kirjailija- ja kääntäjäjärjestöä 11 maasta. Toiminta ulottuu Itämeren maista aina Islantiin saakka. BWC edistää sanavapautta, demokratiaa ja vapaata mielipiteen vaihtoa. Tarkoituksena on myös helpottaa järjestöjen välistä tiedonkulkua. BWC järjestää joka toinen vuosi suuremman yhteisen kokoontumisen.
 
Euroopan kirjallisuudenkääntäjien yhdistysten neuvosto CEATL pyrkii puolustamaan kirjallisuuden kääntäjien laillista, sosiaalista ja taloudellista asemaa. CEATL kerää tietoa jäsenjärjestöjensä kautta Euroopan maiden kirjallisuuden kääntäjien työstä.
 
Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open ScienceAvointa julkaisemista edistävä verkosto. Verkkosivu: https://tisopencouncil.eu/.
 
EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) on eurooppalaisten oikeustulkkien ja oikeudellisten kääntäjien järjestö. EULITAn tavoitteena on edistää oikeustulkkauksen ja oikeudellisten tekstien käännösten saatavuutta ja laatua. Se pyrkii myös tukemaan kansallisia järjestöjä kunkin maan tilanteen parantamiseksi.  SKTL on yksi EULITAn perustajajäsenistä.
 
FIT (Fédération Internationale des Traducteurseli kansainvälinen kääntäjien, tulkkien ja terminologien järjestö, kääntäjien maailmanliitto FIT, on maailmanlaajuinen aatteellinen järjestö, johon kuuluu yli 100 kääntäjien, tulkkien, terminologien ja näiden kouluttajien järjestöä kaikkialta maailmasta. Sen tarkoituksena on edistää alan ammattilaisten etuja ja tunnettuutta. FITillä on viralliset suhteet Unescoon. SKTL:lla on edustaja FITin hallituksessa. Suuri osa FITin toiminnasta tapahtuu komiteoissa ja aluekeskuksissa.  SKTL on edustettuna Audiovisuaalisen kääntämisen komiteassa, Kriisikomiteassa, Järjestöjä kehittävässä komiteassa ja Tulkkauskomiteassa sekä Tutkimusryhmässä. FIT järjestää yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa erilaisia tapahtumia, mm. joka kolmas vuosi kääntäjien maailmankongressin. Vuosittain vietetään kansainvälistä kääntäjienpäivää FITin valitseman ajankohtaisen teeman ympärillä. Kansainvälinen kääntäjienpäivä julistettiin vuonna 2017 YK:n viralliseksi teemapäiväksi.
 
NELN (Northern European Language Network), eli pohjoiseurooppalainen kielialan verkosto.
 
NFÖR (Nordiskt Författar- och Översättarråd) eli Pohjoismainen kirjailija- ja kääntäjäneuvosto kokoaa yhteen pohjoismaiset kääntäjäliitot joka toinen vuosi järjestettäviin tapaamisiin. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista kysymyksistä, viime aikoina pinnalla ovat olleet esimerkiksi digitaaliset tekijänoikeudet ja äänikirjat.
 
Nordic Interpreter Network. Pohjoismainen tulkkijärjestöjen verkosto tapasi ensimmäistä kertaa Kööpenhaminassa tulkkikouluttajien NORDIC-konferenssin yhteydessä loppuvuodesta 2023. Verkostoon kuuluu nimensä mukaisesti tulkkeja edustavia järjestöjä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista ja Grönlannista.
 

Norne (Nätverket för litterära översättare), kirjallisuudenkääntäjien pohjoismainen verkosto. Finlands översättar- och tolkförbund ingår i det nordiska nätverket NORNE. Det är en seminarieverksamhet som bedriver kompetensuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande för de deltagande översättarorganisationerna med avseende på upphovsrättsfrågor, organisationsbyggande och marknadsföring och profilering.

Norne-verkostoon kuuluu 8 kääntäjäyhdistystä 5 maasta (Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska). Verkostolla ei ole sihteeristöä tai hallitusta, vaan verkostoon kuuluvta yhdistykset valitsevat joukostaan yhteyshenkilöt, jotka pitävät yhteyttä verkoston jäseniin vuosittain. Norne-verkoston jäseniä ovat: Dansk Forfatterforening, Kääntäjien ammattiosasto (KAOS), Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL), Sveriges Författarförbund, Översättarsektionen (Ö, Sverige), Bandalag þýðenda og túlka (THOT, Island), Rithöfundasamband Íslands (The Icelandic Association of Translators and Interpreters, Islannin kääntäjien ja tulkkien liitto RSÍ, Island), Norsk Oversetterforening (NO, Norge), Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening (NFFO, Norge).

SLAM (Scandinavian Language Associations’ Meeting)Pohjoismaista SLAM!-konferenssia järjestävät SKTL:n lisäksi Föreningen Auktoriserade TranslatorerSveriges Facköversättarförening (SFÖ)Norsk fagoversetterforening (NORFAG), Statsautoriserte translatørers forening (STF) ja Rättstolkarna.

Särö ry – residenssiyhteistyö. SKTL:n jäsenet voivat hakea liiton kautta työskentelemään Särö ry:n ylläpitämään residenssiin Frankfurt an der Oderin residenssiin.

Lue kotimaisesta yhteistyöstämme lisää täältä.