Opettajien ja tutkijoiden jaoston perusviestit

Viides jaosto kokoaa yhteen eri yliopistoissa ja korkeakouluissa toimivia kääntämisen ja tulkkauksen opettajia ja tutkijoita ja tarjoaa heille opetus- ja tieteenalaa yhdistävän kohtaamispaikan.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitossa opettajien ja tutkijoiden jaostolla on mahdollisuus olla avoimessa vuorovaikutuksessa ammattikääntäjien ja -tulkkien kanssa, ja jaoston jäsenet pystyvät hyödyntämään alan toimijoiden kokemusta ja osaamista esimerkiksi opetustyössä ja harjoittelupaikkoihin ohjaamisessa sekä heidän apuaan myös tutkimustiedon välittämisessä kentälle. Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi KäTu on keskeinen yhteydenpidon väline. KäTua on mahdollista kehittää esimerkiksi yhdistämällä siihen jaostokohtaisia työpajoja.

MikaEL-verkkojulkaisuun, joka on jufo-luokiteltu, kootaan KäTussa pidettyjen esitysten pohjalta kirjoitettuja artikkeleita, ja julkaisun avulla tutkimustulokset saadaan laajempaan tietoisuuteen myös liiton ulkopuolelle, mahdollisesti myös kansainväliselle tiedeyhteisölle.

Jaoston tavoitteena on saada tutkijoiden ääni nykyistä paremmin kuulumaan myös liiton kannanotoissa ja lausunnoissa