Kotimainen yhteistyö

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto pyrkii monipuoliseen kotimaiseen yhteistyöhön ja tuomaan esiin kääntäjien ja tulkkien asemaa eri foorumeilla.

Liiton toiminnan painopisteitä ovat kirjallisuus, kulttuuri, tekijänoikeudet ja tiedottaminen. SKTL on useiden kirjallisuusalan järjestöjen jäsen ja toimii niiden kanssa yhteistyössä. Tekijänoikeuksien ajamisessa tehdään yhteistyötä mm. tekijänoikeusjärjestöjen Kopiosto ry:n ja Sanasto ry:n kanssa, joiden jäsen SKTL on ollut järjestöjen perustamisesta lähtien.

SKTL edustaa kääntäjiä kirjastoapurahalautakunnassa ja kirjallisuustoimikunnassa sekä mm. Opetushallituksen auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnassa. Liitolla on edustaja usean eri tahon työryhmässä.

 

SKTL on seuraavien järjestöjen jäsen tai SKTL:llä on edustaja kyseisessä alan kannalta tärkeässä kotimaisessa elimessä:

AFinLA ry. – Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. (Association Finlandaise de Linguistique Appliquée) on kansainvälisen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AILAn (Association Internationale de Linguistique Appliquée) suomalainen jäsenjärjestö. AfinLA ry toimii Jyväskylän yliopiston yhteydessä.

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta, Opetushallitus. Auktorisoitujen kääntäjien järjestelmästä huolehtii Opetushallituksen yhteydessä toimiva auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta. Tutkintolautakunta myöntää oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä, järjestää auktorisoidun kääntäjän tutkintotilaisuudet, hyväksyy tutkinnon tulokset, valvoo auktorisoitujen kääntäjien toimintaa sekä ylläpitää kääntäjärekisteriä.

Forum Artis ry on taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö. Sen tarkoituksena on edistää taiteenalojen kanssakäymistä sekä toimia niiden oikeudellisten ja taloudellisten etujen hyväksi.

Helsingin Kirjamessujen ohjelmatoimikunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. SKTL on vuosittain näytteilleasettajana kirjamessuilla.

IBBY Finland edistää lasten- ja nuortenkirjallisuutta. Yhdistys pyrkii kotimaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden tunnetuksi tekemiseen Suomessa ja ulkomailla.

Kirjailijajärjestöjen yhteistyöfoorumi – Författarorganisationernas samarbetsforum: hallitusten ja toiminnanjohtajien yhteistyöelin, perustettu vuonna 2018. Kirjailijajärjestöjen yhteistyöfoorumin tavoitteena on vahvistaa kirjallisuuden tekijöiden yhteisiä viestejä ja parantaa kirjallisuuden yleisiä toimintaedellytyksiä Suomessa. Foorumi monitoroi tekijöiden asemaan vaikuttavia ajankohtaisia ilmiöitä ja asioita. Se seuraa ja kehittää järjestöjen yhteisten organisaatioiden toimintaa kotimaassa ja ulkomailla ja tarjoaa järjestöille luontevan tavan keskustella yhteisistä asioista. Yhteistyöfoorumiin kuuluvat seuraavat järjestöt: Finlands svenska författareförening, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ja Suomen tietokirjailijat.

Kopiosto ry on tekijöiden, kustantajien ja esittävien taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Kopiosto myöntää teosten käyttölupia, tilittää perityt korvaukset teosten tekijöille tai heidän edustajilleen ja tiedottaa tekijänoikeuksista. SKTL on ollut Kopioston jäsen järjestön perustamisesta lähtien.  

Lukukeskus ry pyrkii edistämään lukuharrastusta. Keskus järjestää kirjailijavierailuita, tapahtumia ja kampanjoita. Lukukeskus julkaisee myös kolmea kirjallisuuslehteä ja toimii kirjallisuuden tietotoimistona. SKTL:llä on edustaja Lukukeskuksen hallituksessa.

Nykysuomen seura ry pyrkii toimimaan yhdyssiteenä eri kielenkäyttäjäryhmien välillä ja tarjoamaan keskustelufoorumin kielestä kiinnostuneille. Seura järjestää muun muassa esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

Oikeustulkkirekisterilautakunta, Opetushallitus. Oikeustulkkirekisteri perustettiin 1.4.2016. Opetushallitus ylläpitää rekisteriä. Opetushallituksen yhteydessä toimii oikeustulkkirekisterilautakunta, joka päättää tulkkien rekisteriin merkitsemisestä ja siitä poistamisesta. Lautakunnan jäsenet edustavat muun muassa tulkin ammatissa toimivia, oikeustulkkauspalvelujen käyttäjiä sekä tulkkaus- ja käännösalan opetuksen ammattilaisia.

Pohjola-Norden edistää pohjoismaista yhteistyötä ja pyrkii Pohjoismaiden tunnetuksi tekemiseen Suomessa.

Sanasto ry on valtakunnallinen tekijänoikeusjärjestö, joka edistää, valvoo ja hallinnoi kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuksia. SKTL on yksi Sanaston perustajajäsenistä.

Sanastokeskus TSK ry on sanastotyöhön erikoistunut järjestö. Sanastokeskus tarjoaa sanastotyön asiantuntijapalveluita. Toimikaudella 2018–2019 SKTL:oa edustaa TSK:n hallituksessa toiminnanjohtaja Kristiina Antinjuntti.  SKTL:llä on edustaja myös Sanastokeskus TSK:n käännösalan standardit -työryhmässä.

Suomen kielen lautakuntaSuomen kielen huollon ja nimistönhuollon asiantuntijaelimenä toimii suomen kielen lautakunta. Lautakunta päättää kielenkäyttöä koskevista yleisluonteisista tai periaatteellisista suosituksista ja ottaa kantaa kielipoliittisiin kysymyksiin.

Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys ry:n pyrkimyksenä on toimia tekijänoikeuden alan yleisenä keskustelufoorumina. Yhdistyksen alaisuudessa toimii Tekijänoikeuden tietokeskus, johon on koottu keskeinen kirjallisuus tekijänoikeuksista. Yhdistyksen yhteydessä toimii myös Tekijänoikeusinstituutti, joka julkaisee tekijänoikeutta koskevia selvityksiä. SKTL on yhdistyksen jäsen.

SKTL kuuluu myös Tekijäfoorumiin, joka on tekijäjärjestöjen yhteistyöelin. Tekijäfoorumin tarkoituksena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen tekijänoikeusasioissa ja tekijä- ja taiteilijajärjestöjen keskinäisen tiedonkulun parantaminen.

Tekstin talo ry (perustettu 2019) – jäseninä Tekstin talo ry:ssä suomalaisia kirjallisuuden ja tekstin kanssa tekemisissä olevia järjestöjä.

Tulkkauksen työelämätoimikuntaOpetushallituksen nimittämä toimikunta osallistuu tulkkauksen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen laadunvarmistukseen.

Turun Kirjamessujen päätoimikunta. Vetovoimainen ja Suomen vanhin kirjallisuuden messutapahtuma kerää vuosittain noin 700 esiintyjää, noin 400 ohjelmanumeroa ja satoja näytteilleasettajia.  SKTL on vuosittain näytteilleasettajana kirjamessuilla.

Valtion kirjallisuustoimikuntaKirjallisuustoimikunta päättää vuosittain kirjallisuuden valtionpalkinnon ja kääntäjien valtionpalkinnon saajista. Valtion kirjallisuustoimikunta jakaa taiteilija-apurahoja noin 2 miljoonaa euroa vuodessa kirjailijoille ja kääntäjille.

KirjastoapurahalautakuntaKirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta jakaa apurahoja ja avustuksia kirjailijoiden ja kääntäjien luovaan työskentelyyn. Apurahoja on jaettu vuodesta 1964 lähtien sillä perusteella, että teokset ovat maksutta lainattavissa yleisistä kirjastoista. Kirjastoapurahoja jaetaan kirjailijoille ja kääntäjille, joiden teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää. Apurahoja ei jaeta lainausten perusteella, vaan ne ovat harkinnanvaraisia.

 

Lue kansainvälisestä yhteistyöstämme lisää täältä.