Tulkkilaki

Miksi Suomeen tarvitaan tulkkilaki?

Tällä hetkellä Suomessa kuka tahansa voi toimia tulkkina julkishallinnossa. Tilanne tulkkausalalla on kestämätön. Alkavalla hallituskaudella on säädettävä laki tulkin pätevyydestä julkishallinnossa ja perustettava tulkkirekisteri.

Ehdotuksemme hallitusohjelmaan 2023–2027

 • Lainsäädännössä määritellään, millainen ammattipätevyys vaaditaan henkilöltä, joka toimii tulkkina julkishallinnon asiointilanteessa esimerkiksi viranomaisasioissa, terveydenhuollossa tai sosiaalipalveluissa.
 • Perustetaan rekisteri, johon voidaan merkitä kaikki pätevyysvaatimukset täyttävät tulkit.

Tällä hetkellä Suomessa kuka tahansa voi toimia tulkkina julkishallinnossa. Tämä johtaa potilasturvallisuuden ja oikeusturvan vaarantumiseen ja aiheuttaa yhteiskunnalle ylimääräisiä kustannuksia. Tämän vuoksi julkishallinnon asioinnissa tarvittavasta tulkkauksesta tulee säätää lailla. Sekä tulkit että tulkkauspalveluja käyttävät toivovat tulkkilakia.

 

MISTÄ TULKKILAISSA TULEE SÄÄTÄÄ? 

Tulkkilakiin ehdotetaan otettavaksi ainakin seuraavat säännökset:   

 • määritelmät julkishallinnossa käytettävän tulkin ammattipätevyydestä  
 • vaatimukset tulkkien salassapitovelvollisuudesta ja selkeät säännökset jääviydestä   
 • säännös kansallisesta tulkkirekisteristä  
 • velvoite viranomaisille ja julkishallinnolle käyttää rekisteriin merkittyjä tulkkeja   
 • säännös tulkkauksen laadun valvonnasta ja valvovasta virastosta    
 • kielto käyttää lapsia tai muita omaisia tulkkina.

 

MIKSI LAKI TARVITAAN?

 • Suomessa ei säännellä laissa siitä, millä pätevyydellä julkishallinnossa voi toimia tulkkina.
 • Nykytilanne, jossa kuka tahansa voi toimia tulkkina esimerkiksi lääkärikäynneillä tai oikeudessa, on kestämätön.
 • Ammattitaitoinen tulkkaus takaa potilasturvallisuuden ja varmistaa sekä julkishallinnon asiakkaiden että viranomaisen tai ammattihenkilön oikeusturvan.
 • Ammattitulkkien käyttö säästää yhteiskunnan kustannuksia.

 

TAUSTATIETOA AIHEESEEN:

Kokosimme faktoja päätöksenteon tueksi: Tulkkilaki taustaraportti 2.5.2023 (pdf)

Lisäksi:

Lisätietoja antavat:  

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry, Jenni Kavén, toiminnanjohtaja
jenni.kaven@sktl.fi, puh. 044 344 5205  

Kieliasiantuntijat ry, Hanna Gorschelnik, toiminnanjohtaja
hanna.gorschelnik@kieliasiantuntijat.fi, puh. 050 576 2553  

Emmi Christensen, hallituksen jäsen, Suomen kielipalveluyritykset ry
sihteeri@kielipalveluyritykset.fi, puh. 050 314 1996