Kirjallisuuspoliittinen ohjelma

 

Kirjallisuuspoliittinen ohjelma – strateginen ohjaus tulevaisuuden mahdollistajana

Kirja-alan järjestöt, mukaan lukien Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, esittävät, että Suomeen laaditaan historian ensimmäinen kirjallisuuspoliittinen ohjelma. Kirjallisuusalalla on meneillään suuri toimialan ja lukemisen murros, johon yhteiskunnallisen päätöksenteon on reagoitava. Valtion on tarkasteltava kirja-alaa tulevalla hallituskaudella omana kokonaisuutenaan.

Ohjelmaan sisältyvät tiedot kirjailijoiden ja kääntäjien työskentelyedellytysten turvaamisesta, tuotannon tuesta, vienti-investoinneista ja kirjastojen toiminnasta. Näin varmistetaan, että resursointi lukemisen edistämisen, kirjallisuuden tekijöiden toimeentulon tukemisen, viennin edistämisen ja tuotannon tukemisen välillä toteutetaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Kirjallisuuden vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja merkitys yhteiskunnan sivistyksen ja kehityksen perustana on aina ollut voimakas. Kirja-ala on merkittävä luovan alan työllistäjä, lukutaidon edistäjä ja osaamistason kehittäjä. Kirja-alalla on paljon käyttämätöntä vientipotentiaalia ja annettavaa Suomen maakuvalle. Tämä käy ilmi vertailtaessa kirjallisuuden ulkomaankaupan lukuja pohjoismaisten naapureidemme vastaaviin lukuihin.

Mainituista syistä valtiovallan tulisi tulevaisuudessa johtaa kirjallisuuspolitiikkaa strategisesti ja kokonaisvaltaisesti. Näin varmistetaan, että resursointi lukemisen edistämisen, kirjallisuuden tekijöiden toimeentulon tukemisen, viennin edistämisen ja tuotannon tukemisen välillä toteutetaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla

Ehdottamassamme ministeriön laatimassa kirjallisuuspoliittisessa ohjelmassa olisi hyvä käsitellä seuraavat asiakokonaisuudet:

  • Kirjallisuus osana yhteiskuntaa

  • Kirjallisuuden tuotanto ja jakelu

  • Kirjailijoiden ja kääntäjien toimeentulo

  • Viennin edistäminen

Esitys hallitusohjelmakirjaukseksi:

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii kirjallisuuspoliittisen ohjelman, joka ottaa kantaa keskeisiin kirjallisuuden tuottamiseen ja levitykseen liittyviin seikkoihin. Ohjelman toteutumisesta tehdään selonteko hallituskauden puolivälissä.

Allekirjoittajat

  • Finlands svenska författareförening rf.
  • Suomen Kirjailijaliitto ry
  • Suomen Kustannusyhdistys
  • Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry – Finlands översättar- och tolkförbund rf
  • Suomen tietokirjailijat ry

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027 kokonaisuudessaan