MikaEL

 

 

 

MikaEL on Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin KäTun open access -julkaisu, joka sisältää vertaisarvioituja käännös- ja tulkkaustieteellisiä artikkeleita sekä vertaisarvioimattomia kääntämistä ja tulkkausta käsitteleviä katsaus- ja puheenvuoroartikkeleita. Julkaisuun hyväksytään vuosittaisessa KäTu-symposiumissa esitelmän, posterin tai työpajan pitäneiden ennen julkaisemattomia artikkeleita. Vertaisarviointi tapahtuu anonyymisti. MikaEL on luokiteltu tieteelliseksi julkaisukanavaksi (taso 1) Suomessa ja Norjassa.

* * *

MikaEL is an open access journal that publishes peer-reviewed articles within Translation and Interpreting Studies, as well as non-peer reviewed reports and discussion articles on translation and interpreting. The articles must be original (previously unpublished) and based on a presentation, poster or workshop given at the annual KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies. The peer review process is anonymous. MikaEL has been granted the official status of an academic publication channel (Level 1) in Finland and in Norway.

 


Ajankohtaista / News

 

MikaEL hyväksytty Norjan JuFo-luokitteluun / MikaEL granted status of academic publication channel in Norway

MikaEL on hyväksytty tasolle 1 JuFo-luokitusta vastaavaan Norjan luokitteluun (Norsk senter for forskningsdata NSD / Register over vitenskapelige publiseringskanaler). Norjan luokitus on käytössä myös Ruotsissa.

19.8.2019

* * *

MikaEL has been granted the official status of an academic publication channel (Level 1) by The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers. This register is also in use in Sweden.

19 August, 2019

 

MikaEL13:n (KäTu2019) kirjoitusohjeet julkaistu / MikaEL13 (KäTu2019) contributor guidelines published

MikaEL13:n kirjoitusohjeet on julkaistu. MikaEL13:ssa julkaistaan artikkeleita, jotka perustuvat huhtikuussa 2019 pidetyn XVII KäTu-symposiumin esitelmiin, postereihin tai työpajoihin. Kirjoituskutsu lähetetään esitelmien, posterien ja työpajojen pitäjille lähipäivinä. Käsikirjoitusten jättöpäivä on 31.8.2019.

15.5.2019

* * *

Contributor guidelines for MikaEL13 have been published. MikaEL13 will include articles based on the presentations, posters or workshops given at the XVII KäTu Symposium (April 2019). Presenters should receive a call for papers within the next few days. The deadline for the manuscripts is 31 August, 2019.

15 May 2019

 

 

MikaEL12 julkaistu / MikaEL12 published

MikaELin volyymi 12 on julkaistu. Sen kahdeksan vertaisarvioitua ja kuusi katsaus-/keskusteluartikkelia käsittelevät mm. käyttäjäkeskeistä kääntämistä, Topeliuksen teosten käännöksiä sekä asioimis- ja maallikkotulkkausta. Antoisia lukuhetkiä!

11.4.2019

* * *

MikaEL Volume 12 has been published, with eight peer-reviewed and six non-peer reviewed articles on topics ranging from user-centered translation to Finnish translations of Terry Pratchett's novels and community and non-profeessional interpreting. We hope the volume will offer stimulating food for thought for its readers.

11 April 2019