MikaEL

MikaEL 10

 

MikaEL-verkkojulkaisun volyymin 10 sisältö perustuu keväällä 2016 Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa järjestetyssä XIV Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumissa pidettyihin esityksiin. KäTu2016-symposiumin teemana oli Kääntämi­sen rajattomuus – kääntäjän rajat. Volyymi sisältää kymmenen refereeartikkelia ja neljä vertaisarvioimatonta katsaus- tai keskusteluartikkelia.

Tämä MikaEL on järjestyksessään kymmenes volyymi ja siksi juhlajulkaisu.

 

 

The articles in MikaEL vol. 10 are based on the presentations given at the XIV KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies held at the University of Eastern Finland in spring 2016 with the theme Illimitable Translation – Limits of a Translator. This volume includes ten referee articles and four non-peer reviewed reports or discussion articles.

This 10th Volume of MikaEL is also an anniversary, decennial volume.