Mikael

 

 

 

Mikael Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen aikakauslehti on vertaisarvioitu open access -julkaisu, joka sisältää ennen julkaisemattomia käännös- ja tulkkaustieteellisiä alkuperäisartikkeleita. Mikael on luokiteltu tieteelliseksi julkaisukanavaksi Suomessa ja Norjassa (taso 1). Mikael on avointa julkaisemista edistävän Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science -verkoston perustajajäseniä.

Mikael on siirtymässä Journal.fi-sivustolle. Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Vanhoilta sivuilta löydät kuitenkin vielä volyymien 1–16 artikkelit.

* * *

Mikael  Finsk tidskrift för översättnings- och tolkningsforskning är en open access-publikation som innehåller originala, tidigare opublicerade översättnings- och tolkningsvetenskapliga artiklar. I Finland och i Norge har Mikael klassificerats som en vetenskaplig publiceringskanal på nivå 1. Mikael är en av de grundande medlemmarna i Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science, ett nätverk som vill främja öppen publicering.

Mikael håller på att flyttas till Journal.fi, webbplatsen för finländska vetenskapstidskrifter på nätet. Denna webbplats uppdateras inte längre, men volymerna 1–16 är för tillfället tillgängliga här.

* * *

Mikael – Finnish Journal of Translation and Interpreting Studies is a peer-reviewed open access journal that publishes original, previously unpublished research articles within Translation and Interpreting Studies. Mikael has been granted the official status of an academic publication channel (Level 1) in Finland and in Norway. The journal is also a foundational member of the Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science.

Mikael is moving to the online platform for Finnish scholarly journals provided by the Federation of Finnish Learned Societies. The journal’s new website can be found at https://journal.fi/mikael. This website is no longer updated, but articles published in volumes 1 to 16 are still available here.


Ajankohtaista | Aktuellt | News

Ehdota teemasektiota Mikaelin numeroon 18:2 (2025) | Föreslå en temasektion till Mikael nummer 18:2 (2025) | Propose a thematic section for Mikael 18:2 (only in Finnish or Swedish)

Teemasektiota voi nyt ehdottaa Mikaelin numeroon 18:2, joka ilmestyy loppuvuodesta 2025. Lue lisää Mikaelin uusilta sivuilta.

1.12.2023

* * *

Temasektioner kan nu föreslås till Mikaels nummer 18:2 som kommer ut i slutet av 2025. Läs mer här.

1.12.2023

* * *

We are now requesting proposals in Finnish and Swedish for a thematic section for Issue 18:2, to be published at the end of 2025. More information in Finnish or Swedish available on Mikael's new website.

1 December 2023

 

Mikael 17:2: kirjoituskutsu | Mikael 17:2: Inbjudan till författare | Mikael 17:2: Call for Papers (only in Finnish and Swedish)

Mikaelin vuoden 2024 toiseen numeroon (17:2) voi nyt tarjota käännös- ja tulkkaustieteellisiä artikkeleita, jotka on kirjoitettu suomeksi tai ruotsiksi. Numerossa julkaistaan myös teemasektio suomalaisen kääntäjä- ja tulkkikoulutuksen historiasta. Artikkelien määräpäivä on 14.4.2024. Lue lisää kirjoituskutsusta Mikaelin uusilta sivuilta.

1.12.2023

* * *

Till Mikaels 2024 andra nummer (17:2) kan nu erbjudas referentgranskade och icke-referentgranskade artiklar inom översättnings- och tolkningsvetenskap som har skrivits på finska eller svenska. Skicka in ditt manuskript senast den 14 april 2024. Läs mer i inbjudan till författare.

1.12.2023

* * *

The current call for papers for Mikael 17:2 is for articles written in Finnish or Swedish. The next call for papers in English for Mikael will be for Issue 18:1. The CfP will be published in June 2024 at the latest. For more information, please consult Mikael's new website.

1 December 2023

 

Mikael muuttaa – ja muuttuu | Mikael is moving – and growing

Mikael on siirtymässä journal.fi-sivustolle. Uuden sivuston osoite on https://journal.fi/mikael/. Siellä on jo julkaistu Mikaelin perustiedot sekä numeron 17:1 kirjoitusohjeet. Aikaisemmat numerot löytyvät vielä vanhoilta sivuilta.

Muuton yhteydessä tapahtuu muitakin muutoksia:

Mikaelin nimen kirjoitusasu on muuttunut (ent. MikaEL).

Mikael alkaa ilmestyä kaksi kertaa vuodessa. Toinen numero on tuttuun tapaan KäTu-kytköksinen, toinen on suomen- ja ruotsinkielisille käännöstieteellisille artikkeleille tarkoitettu avoin numero. Muutoksen vuoksi Mikaelin uusi alanimike on Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen aikakauslehti / Finsk tidskrift för översättnings- och tolkningsforskning / Finnish Journal of Translation and Interpreting Studies.

Mikaelin päätoimittajaksi on nimitetty Marja Kivilehto Tampereen yliopistosta.

Mikaelin artikkelityyppejä on täsmennetty. Mikaeliin voi jatkossa tarjota vertaisarvioitujen artikkelien ja vertaisarvioimattomien keskusteluartikkelien lisäksi myös kirja-arvioita, konferenssiraportteja, muistokirjoituksia ja lektioita. Lue lisää artikkelityypeistä täältä.

6.6.2023

* * *

Mikael is moving to the online platform for Finnish scholarly journals provided by the Federation of Finnish Learned Societies. Mikael’s new website can be found at https://journal.fi/mikael/. Currently, the new website includes essential information about the journal, as well as contributors’ guidelines for issue 17:1. Previous volumes of Mikael are being transferred to the new website.

In connection with the move, Mikael is also undergoing the following changes:

The spelling of the journal title has been modernised (MikaEL > Mikael).

As of 2024, Mikael will be published twice a year. The first issue will continue to be based on the KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies; the second issue will be an open issue for articles on translation and interpreting research written in Finnish or Swedish. To reflect this change, the journal’s full title has been changed to Mikael – Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen aikakauslehti / Finsk tidskrift för översättnings- och tolkningsforskning / Finnish Journal of Translation and Interpreting Studies.

Mikael’s new editor-in-chief is Dr Marja Kivilehto from Tampere University.

The categories of the articles published in Mikael have been specified. In addition to peer-reviewed research articles and non-peer reviewed discussion articles, Mikael accepts submissions of book reviews, conference reports, obituaries and presentations given by doctoral candidates at the beginning of their doctoral defence. Consult the new Mikael website for details.

6 June 2023

 

MikaEL16 julkaistu | MikaEL16 publicerad | MikaEL16 published

MikaELin 16. volyymi on julkaistu. Tämä järjestyksessä kahdeksas vertaisarvioitu volyymi sisältää kuusi vertaisarvioitua artikkelia ja yhden vertaisarvioimattoman artikkelin. Inspiroivia lukuhetkiä!

3.4.2023

* * *

MikaEL16, som är den åttonde referentgranskade volymen, har getts ut. Volymen innehåller sex referentgranskade artiklar och en icke-referentgranskade artikel som alla är tankeväckande och inspirerande.

3.4.2023

* * *

MikaEL Volume 16 is now available online. This eighth peer-reviewed volume of MikaEL includes six peer-reviewed articles and one non-peer reviewed article. We hope the volume will offer stimulating food for thought to its readers!

3 April 2023

 

 

Mikael Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen aikakauslehti on vertaisarvioitu open access -julkaisu, joka sisältää ennen julkaisemattomia käännös- ja tulkkaustieteellisiä alkuperäisartikkeleita. Mikael on luokiteltu tieteelliseksi julkaisukanavaksi Suomessa ja Norjassa (taso 1). Mikael on avointa julkaisemista edistävän Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science -verkoston perustajajäseniä.

Mikael on siirtymässä Journal.fi-sivustolle. Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Vanhoilta sivuilta löydät kuitenkin vielä volyymien 1–16 artikkelit.

* * *

Mikael  Finsk tidskrift för översättnings- och tolkningsforskning är en open access-publikation som innehåller originala, tidigare opublicerade översättnings- och tolkningsvetenskapliga artiklar. I Finland och i Norge har Mikael klassificerats som en vetenskaplig publiceringskanal på nivå 1. Mikael är en av de grundande medlemmarna i Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science, ett nätverk som vill främja öppen publicering.

Mikael håller på att flyttas till Journal.fi, webbplatsen för finländska vetenskapstidskrifter på nätet. Denna webbplats uppdateras inte längre, men volymerna 1–16 är för tillfället tillgängliga här.

* * *

Mikael – Finnish Journal of Translation and Interpreting Studies is a peer-reviewed open access journal that publishes original, previously unpublished research articles within Translation and Interpreting Studies. Mikael has been granted the official status of an academic publication channel (Level 1) in Finland and in Norway. The journal is also a foundational member of the Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science.

Mikael is moving to the online platform for Finnish scholarly journals provided by the Federation of Finnish Learned Societies. The journal’s new website can be found at https://journal.fi/mikael. This website is no longer updated, but articles published in volumes 1 to 16 are still available here.