Esiintyjät

 

Kristiina Antinjuntti, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

Niina Elomaa, Valtioneuvoston kanslia

Maria Fremer, Institutet för de inhemska språken

Ralf Gustafsson, översättare, Lokal representant för generaldirektoratet för översättning (DGT)

Charlotta af Hällström-Reijonen, Institutet för de inhemska språken/Kotimaisten kielten keskus

Nina Martola, Institutet för de inhemska språken

Björn Melander, Uppsala universitet, Sverige

Karin Milles, Södertörns högskola, Sverige

Aino Piehl, Kotimaisten kielten keskus

Minna Pyhälahti, Kotimaisten kielten keskus

Minna Tasanto, kääntäjä

Jörg Tiedemann, Helsingfors universitet

Marika Westerling, översättare


 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.