Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto

Keväällä 2014 perustettu Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto on wiki-sivusto, jonne kootaan opetusmenetelmäkuvauksia ja ohjeistuksia. Varanto on tarkoitettu kaikille kääntämisen ja tulkkauksen opettajille ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille kaikissa Suomen käännöstieteellistä koulutusta tarjoavissa yliopistoissa ja tulkkeja kouluttavissa ammattikorkeakouluissa. Muun kuin käännöstieteellisen koulutuksen piirissä työskentelevät kääntämisen opettajat voivat liittyä varantoon, jos kyse on kieliparista, jossa ei Suomessa tarjota käännöstieteellistä koulutusta (esimerkiksi saamen kielet, karjalan kieli). Varantoon liittyäkseen ei tarvitse olla SKTL:n jäsen.

Varannon avulla voi monipuolistaa opetusmenetelmiä, vaihtaa kokemuksia ja opetusmateriaaleja ja laittaa hyvät vinkit kiertoon. Varannon tarkoitus on myös helpottaa kääntämisen ja tulkkauksen opettajien työtä.

Keväällä 2021 varannolla oli 75 käyttäjää kaikista kääntäjänkoulutusta tarjoavista korkeakouluista ja siellä oli noin 100 kuvausta erilaisista menetelmistä ja opetusmateriaaleista, muun muassa

  • "Korjatkaa itse!"
  • Käännösvisa
  • Saman tekstin kääntäminen eri tarkoituksiin
  • Sanakirjojen vertailu tiedonlähteinä
  • Käännöskommenttiohje
  • Käännösten arviointikriteerit
  • Tulkkauksen arviointilomake

Huhtikuussa 2016 varannolle myönnettiin opettajien ja tutkijoiden jaoston Tiedon helmi -palkinto opetuksen edistämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä.

Liittyminen

Helmikuusta 2024 lähtien Kääntämisen ja tulkkauksen opetuksen menetelmävaranto sijaitsee Helsingin yliopiston xwiki-sivustolla. Varanto ei ole avoin kaikille, vaan sinne pääsee seuraavasti:

1. Mene osoitteeseen https://wiki.helsinki.fi/xwiki/. Napsauta oikeassa yläkulmassa valikon kuvaketta (kolme vaakaviivaa) ja valitse Log-in. Kirjaudu sisään oman korkeakoulusi käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kun kirjautuminen on onnistunut, voit kirjautua saman tien ulos.

2. Lähetä korkeakoulusi sähköpostiosoitteesta viesti otsikolla ”Mukaan menetelmävarantoon” Päivi Kuuselle (paivi.kuusi at helsinki.fi) tai Minna Ruokoselle (minna.ruokonen at uef.fi). Ilmoita viestissä käyttäjätunnuksesi (usein sama kuin sähköpostiosoitteen lyhyt muoto). Tämä helpottaa käyttäjien tunnistamista.

3. Ylläpitäjä antaa sinulle oikeudet lisätä kommentteja ja sivuja sekä muokata sivuja. Saat asiasta vahvistusviestin ylläpitäjältä. Tarkemmat ohjeet menetelmävarannon käytöstä tulevat vahvistusviestissä.

Menetelmävarantoon ei voi suoraan lisätä käyttäjiä, vaan heidän täytyy ensin kirjautua wiki-sivustolle. Ylläpitäjät pahoittelevat, että asiasta aiheutuu ylimääräistä vaivaa.

 

Ylläpitäjät

Varannon ylläpitäjät ovat

  • Päivi Kuusi, käännöstiede, Helsingin yliopisto, s-posti: paivi.kuusi(at)helsinki.fi
  • Minna Ruokonen, englannin kieli ja kääntäminen, Itä-Suomen yliopisto, s-posti: minna.ruokonen(at)uef.fi