Asiatekstinkääntäjät – II jaosto

Asiatekstinkääntäjien jaosto on SKTL:n suurin jaosto – jäseniä on noin 1 300. Jaosto yhdistää ammattimaisesti kääntäviä kieliasiantuntijoita ja edistää ammattimaista kääntämistä ja alan tunnettuutta. Jaosto jakaa asiatekstien kääntämiseen liittyvää tietoa ja pitää yllä jäsenistön ammattitaitoa järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia.

Jaoston jäsenet kokoontuvat säännöllisesti kouluttautumisen, alan kuulumisten vaihtamisen, verkostoitumisen ja virkistäytymisen merkeissä. Useisiin tilaisuuksiin voi osallistua etäyhteyden kautta. Jaoston toimintaa koordinoi vapaaehtoisista koostuva toimikunta, jonka koko voi vaihdella. Toimikunnan puheenjohtaja on SKTL:n hallituksen jäsen. Toimikunta tiedottaa jäsenille toiminnasta sähköpostitse ja liiton jäsensivuilla internetissä.

Jaosto seuraa alan kehitystä esimerkiksi tekemällä palkkiokyselyjä asiatekstinkääntäjien keskuudessa. Jaosto tuottaa myös erilaisia asiatekstien kääntämiseen liittyviä ohjeita, kuten yleiset sopimusehdot ja ohje laillisesti pätevien käännösten laatimiseksi (nk. auktorisoidun kääntäjän ohje).

Tervetuloa mukaan toimintaan!

 

Yhteystiedot

asiatekstinkaantajat(at)sktl.fi

Linkit

Asiatekstinkääntäjien perusviestit 2019–2020

SKTL:n tapahtumakalenteri

Asiatekstinkääntäjien jaoston jäsensivuilta löytyy jäsenille lisämateriaalia.