Opettajat ja tutkijat – V jaosto

Opettajien ja tutkijoiden jaosto toimii liitossa kääntämisen teorian ja käytännön rajapinnalla kokoavana voimana. Tämän mahdollistaa toisaalta se, että jaoston jäsenistä usea toimii opettajan- ja tutkijantyönsä ohella myös kääntäjänä tai tulkkina, toisaalta se, että jaoston järjestämien Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumien kohderyhmänä ovat paitsi opettajat, tutkijat ja tohtorikoulutettavat, myös käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset. Tällainen yhteistyö on maailmanlaajuisesti harvinaista ja siksikin vaalimisen arvoista.

Jaoston päätehtäviä on

1) [jaostotasolla] tarjota jäsenilleen keskustelu- ja verkostoitumisfoorumi, jolla he voivat yhdessä seurata, tukea ja kehittää alan perus- ja jatkotutkinto-opetusta ja tutkimusta

2) [liittotasolla] osallistua opetus- ja tutkimusasiantuntijuudellaan liitolle ja sen jäsenistölle tärkeiden tavoitteiden ja arvojen edistämiseen

3) [yhteiskuntatasolla] pitää yhteyttä liiton ulkopuolisiin tahoihin ja siten lisätä käännös- ja tulkkaustieteellisen opetuksen ja tutkimuksen yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Yhteystiedot:
opettajat(at)sktl.fi