Opettajat ja tutkijat – V jaosto

Jaosto toimii liitossa kokoavana voimana teorian ja kentän rajapinnalla. Moni opettaja ja tutkija toimii myös kääntäjänä tai tulkkina, ja jaoston järjestämät KäTu-symposiumit kiinnostavat vuosittain monia käännösalan ammattilaisia. Näin tiivis yhteistyö on maailmanlaajuisestikin harvinaista.

Jaoston päätehtäviä ovat:

1)  seurata ja kehittää alan tutkimusta ja opetusta, tiedottaa niistä jäsenistölle ja tarjota opettajille ja tutkijoille keskustelufoorumi ja

2)  pitää yhteyttä liiton ulkopuolisiin opettajiin, tutkijoihin ja yhteisöihin.

Opettajien ja tutkijoiden jaostoon kuuluu noin 100 jäsentä. 

Jaosto tiedottaa jäsenilleen alan ajankohtaisista kysymyksistä ja järjestää jäsentapaamisia ja tutkimusta ja opetusta käsitteleviä tapahtumia. Toiminnan jokavuotinen huipentuma on Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi. Se on järjestetty vuodesta 2003 lähtien yhteistyössä eri yliopistojen kääntämis- ja tulkkauskoulutusyksiköiden kanssa. Symposiumin esitelmiin pohjautuvat artikkelit kootaan MikaEL-verkkojulkaisuun. Toinen vakiintunut vuotuinen tapahtuma on jaoston syysseminaari, jossa on käsitelty opettajien ja tutkijoiden työn kannalta tärkeitä teemoja, kuten auktorisoitua kääntämistä, koulutuksen kehittämistä ja työhyvinvointia. 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Yhteystiedot: 
opettajat(at)sktl.fi