Toiminta

KäTu-symposiumi ja syysseminaari

Jaoston tärkeimmät jokavuotiset toimintamuodot ovat Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi keväällä sekä syysseminaari. Molemmat järjestetään vuosittain eri yliopistoissa.
 
KäTu-symposiumeja on järjestetty vuodesta 2003, ja vuodesta 2007 symposiumin pohjalta on toimitettu sähköistä MikaEL-julkaisuaSyysseminaareissa on käsitelty kääntämisen opettajien ja tutkijoiden työn kannalta tärkeitä teemoja, kuten auktorisoitua kääntämistä, koulutuksen kehittämistä ja työhyvinvointia.
 
 

Auktorisoitu kääntäminen

Monet jaoston jäsenistä osallistuvat aktiivisesti auktorisoidun kääntäjän tutkinnon järjestelyihin koetehtävien arvioijina ja laatijoina sekä tutkintolautakunnan jäseninä.
 
Auktorisoidun kääntämisen opetuksen yhteisesti sovittuja periaatteita on koottu Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävarantoon (ks alla).
 
 

Opetusmenetelmävaranto

Keväällä 2014 perustettu Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto on wiki-sivusto, jonne kootaan opetusmenetelmäkuvauksia ja ohjeistuksia. Varanto on tarkoitettu kaikille kääntämisen ja tulkkauksen opettajille ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille kaikissa Suomen käännöstieteellistä koulutusta tarjoavissa yliopistoissa ja tulkkeja kouluttavissa ammattikorkeakouluissa. Varantoon liittyäkseen ei siis tarvitse olla SKTL:n jäsen.

Varannon avulla voi monipuolistaa opetusmenetelmiä, vaihtaa kokemuksia ja opetusmateriaaleja ja laittaa hyvät vinkit kiertoon. Varannon tarkoitus on myös helpottaa kääntämisen ja tulkkauksen opettajien työtä.

Helmikuussa 2018 varannolla oli jo yli 60 käyttäjää kaikista kääntäjänkoulutusta tarjoavista yliopistoista ja siellä oli yli 60 kuvausta erilaisista menetelmistä ja opetusmateriaaleista.