Toiminta

KäTu-symposiumi ja syysseminaari

Jaoston tärkeimmät jokavuotiset toimintamuodot ovat Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi keväällä sekä syysseminaari. Molemmat järjestetään vuosittain eri yliopistoissa.
 
KäTu-symposiumeja on järjestetty vuodesta 2003, ja vuodesta 2007 KäTu-esitelmiin pohjautuvia artikkeleita on julkaistu Mikael-julkaisussa. Syysseminaareissa on käsitelty kääntämisen opettajien ja tutkijoiden työn kannalta tärkeitä teemoja, kuten auktorisoitua kääntämistä, koulutuksen kehittämistä ja työhyvinvointia.
 
 

Mikael-julkaisu

 
Mikael: Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen aikakauslehti on vertaisarvioitu open access -julkaisu, joka sisältää ennen julkaisemattomia käännös- ja tulkkaustieteellisiä artikkeleita ja jonka kustantaja on Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto.
 
Vuosina 2007–2023 Mikael ilmestyi kerran vuodessa, ja sen artikkelit perustuivat KäTu-symposiumin esitelmiin. Vuodesta 2024 lähtien Mikael alkaa ilmestyä kaksi kertaa vuodessa ja julkaista myös muita tieteellisiä artikkeleita.  
 
Lue lisää Mikaelin sivuilta.
 

Käännetään rautalangasta -podcast

”Käännetään rautalangasta” -podcast-sarjassa käsitellään kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen ajankohtaisia aiheita. Podcastin toimituskunta ja käsikirjoitustyöryhmä koostuvat SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston jäsenistä. Jaksot julkaistaan Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton SoundCloud-tilillä.

Lue lisää podcastista täältä.

 

Auktorisoitu kääntäminen

Monet jaoston jäsenistä osallistuvat aktiivisesti auktorisoidun kääntäjän tutkinnon järjestelyihin koetehtävien arvioijina ja laatijoina sekä tutkintolautakunnan jäseninä.
 
Auktorisoidun kääntämisen opetuksen yhteisesti sovittuja periaatteita on koottu Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävarantoon (ks alla).
 
 

Opetusmenetelmävaranto

Keväällä 2014 perustettu Kääntämisen ja tulkkauksen opetusmenetelmävaranto on wiki-sivusto, jonne kootaan opetusmenetelmäkuvauksia ja ohjeistuksia. Varanto on tarkoitettu kaikille kääntämisen ja tulkkauksen opettajille ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille kaikissa Suomen käännöstieteellistä koulutusta tarjoavissa yliopistoissa ja tulkkeja kouluttavissa ammattikorkeakouluissa. Muun kuin käännöstieteellisen koulutuksen piirissä työskentelevät kääntämisen opettajat voivat liittyä varantoon, jos kyse on kieliparista, jossa ei Suomessa tarjota käännöstieteellistä koulutusta (esimerkiksi saamen kielet, karjalan kieli). Varantoon liittyäkseen ei tarvitse olla SKTL:n jäsen. 

Varannon avulla voi monipuolistaa opetusmenetelmiä, vaihtaa kokemuksia ja opetusmateriaaleja ja laittaa hyvät vinkit kiertoon. Varannon tarkoitus on myös helpottaa kääntämisen ja tulkkauksen opettajien työtä.

Keväällä 2021 varannolla oli 75 käyttäjää kaikista kääntäjänkoulutusta tarjoavista korkeakouluista ja siellä oli noin 100 kuvausta erilaisista menetelmistä ja opetusmateriaaleista.