Suomi ei ole saari – käännöskirjallisuus kulttuurin välittäjänä esimerkin valossa

4.4.2107 klo 16–18, Turun yliopisto

- Monikielisen käännösviestinnän professori, FT Kristiina Taivalkoski-Shilov ja suomentaja, FM Juhani Lindholm: Risto Roopenpojasta Robinson Crusoeen

 

Luentotaltionti löytyy SKTL:n Vimeo-tililtä.​


Lisää luettavaa:

Lindholm, Juhani 2005. Robinson Crusoe ja muita fossiileja. Teoksessa Rikman, Kristiina (toim.) Suom. huom. Kirjoituksia kääntämisestä. Helsinki: WSOY. 162‒181.

Sagulin, Merja 2011: Kaunokirjallinen adaptaatio ja tekijyys, MikaEL, Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu 5.