Musiikin kääntäminen

Joulukuun luento:

12.12.2017 klo 16–18

Helsingin yliopisto, Metsätalo, sali 4

Musiikin kääntäminen

FT Pirjo Kukkonen: Laululyriikan kaipuu, rakkaus ja intohimo  käännöksinä – populaarimusiikin tekstien kääntämisestä

FM Mikko Kervinen: Sibeliusta saksaksi – suomalainen laulettava taidemusiikki ulkomailla itsenäisyyden aikana

 

Luentotaltionti löytyy SKTL:n Vimeo-tililtä.​ 

Niiniluoto, Maarit 2007. Käännösiskelmät – osa suomalaisten kansallista identiteettiä. Teoksessa: Kovala, Urpo, Riikonen, H.K., Kujamäki, Pekka & Outi Paloposki (toim.) Suomennoskirjallisuuden historia 1. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 535-549.

 

Kinnunen, Santeri 2017: Saapuaksein aina takas maahan mämmin” Käännösstrategioita ja -tendenssejä Hectorin käännöslaulutuotannossa. PRO GRADU –tutkimuksen sivut 10-27 (alaluvusta 2.3. alkaen)