Käännöksiä kansakunnan kotisohville

– kääntäminen muuttuvassa mediamaisemassa

 

Lokakuun luento

24.10.2017 klo 16–18

Tampereen yliopisto, Linna K 103

Käännöksiä kansakunnan kotisohville – kääntäminen muuttuvassa mediamaisemassa

FT Tiina Tuominen (University of Glasgow): Suomalaisten av-kääntäjien historia ja saavutukset

FT Maija Hirvonen (Helsingin yliopisto): Massoista marginaaliin ja takaisin: av-kääntämisen uusia alueita

FM Anne Ketola (Tampereen yliopisto): Onko dubbauskäännöksellä tilaa olla idiomaattinen?

 

Luentotaltionti löytyy SKTL:n Vimeo-tililtä.​ 

 

Lisää luettavaa:

Liisa Tiittula ja Maija Hirvonen 2015: Intermodaalinen kääntäminen ja tulkkaus. Teoksessa Aaltonen, Sirkku, Siponkoski, Nestori & Kristiina Abdallah (toim.), Käännetyt maailmat. Johdatus käännösviestintään. Gaudeamus. 252-271.

Heikkinen, Heidi 2007: Puuha-Petestä Pokemoniin – lastenohjelmien dubbaus Suomessa. Teoksessa Oittinen, Riitta ja Tiina Tuominen (toim.), Olennaisen äärellä. Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen. Tampere University Press. 235-243.

Hirvonen, Maija 2013: Katsaus kuvailutulkkaukseen. Visuaalisen tiedon saavuttaminen puheen ja kielen kautta. Puhe ja kieli, 33:3, 91–106 (2013)