Säännöt

 

Tarja Roinila -stipendin säännöt 

 

 

Hyväksynyt Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus 12.12.2023.

 1. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL) ry:n perustama Tarja Roinila -stipendi on kannustusstipendi uransa alkuvaiheessa oleville kääntäjille ja tulkeille. Stipendi kunnioittaa monipuolisena käännös- ja tulkkausalan ammattilaisena, opettajana ja kannustavana kollegana tunnetun Tarja Roinilan (1964–2020) muistoa auttamalla Roinilan hengessä eri alojen kääntäjiä ja tulkkeja pääsemään urallaan alkuun. 

 2. Stipendi voidaan jakaa ammattikääntäjille ja -tulkeille, jotka ovat toimineet käännös- tai tulkkausalalla alle 3 vuotta tai jotka ovat tätä pidemmän uran aikana alle 2 vuoden sisällä siirtyneet tai laajentaneet työskentelyään uuteen kääntämisen ja tulkkauksen lajiin (kirjallisuuden kääntäminen, asiatekstinkääntäminen, av-kääntäminen, tulkkaus). Hakijoiden ei tarvitse olla Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäseniä. Tarja Roinila -stipendin voi saada vain kerran. 

 3. Stipendiä voi hakea seuraaviin tarkoituksiin: 

  • luovaan työhön 

  • työvälineisiin 

  • muihin uran alkuvaiheen kuluihin. 

  Stipendiä ei voi hakea elinkustannuksiin, kuten työhuonevuokraan. 

 4. Hakuaika on enintään kerran vuodessa hakuilmoituksessa eriteltynä aikana. SKTL:n hallitus vahvistaa hakuilmoituksen raadin esityksestä. 

 5. Stipendiä haetaan itse täyttämällä hakulomake verkossa. Lomake on auki hakuaikana, ja sen teknisestä toteutuksesta vastaa SKTL:n toimisto. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida. 

 6. Hakemukset käsittelee raati, jossa on vähintään kolme jäsentä. Jokaisella SKTL:n jaostolla (I–V) on oikeus määrittää raatiin yksi jäsen. Kukin jaosto nimittää edustajansa raatiin ennen stipendin hakuajan alkua. Raati valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Sama henkilö voi toimia raadissa useampana vuotena. Raadille ei makseta raatityöstä erillistä korvausta, mutta SKTL voi korvata esimerkiksi siitä aiheutuneita matkakuluja.  

 7. Stipendille varataan vuosittain 3 000 euroa SKTL:n Kopiosto-varoista. Kaikkia varoja ei tarvitse jakaa joka vuosi. Mahdollisesti yli jääneet varat palautuvat SKTL:n yleisiin Kopiosto-varoihin. 

 8. Raati laatii hakemusten ja oman harkintansa mukaan enemmistöpäätöksellä esityksen stipendien saajista ja summista. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Stipendejä voidaan jakaa eri vuosina vaihtelevasti yhdelle tai useammalle henkilölle tai ei kenellekään. Eri hakijoille jaettavat stipendit voivat olla erisuuruisia. Stipendi voi olla erisuuruinen kuin hakemuksessa haettu summa, ei kuitenkaan suurempi. 

 9. Raati tekee esityksensä SKTL:n hallitukselle kohtuullisessa ajassa hakuajan päätyttyä. Hallitus tekee esityksen pohjalta päätöksen, ja stipendin saajat ilmoitetaan julkisesti. Hallituksen vahvistama päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. 

 10. Stipendin saajien ei tarvitse tehdä jälkikäteen selvitystä varojen käytöstä. 

 11. Nämä säännöt on hyväksytty Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallituksen kokouksessa 12.12.2023. Sääntöjä voi hallituksen päätöksellä tarvittaessa myöhemmin muokata.