Hakuilmoitus

 

Tarja Roinila -stipendit

Hakuaika: 27.1.–28.2.2024

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettaviksi Tarja Roinila -stipendit.

Tarja Roinila (1964–2020) tunnettiin lahjakkaana ja monipuolisena käännös- ja tulkkausalan ammattilaisena, esseistinä, opettajana sekä avuliaana, aktiivisena ja kannustavana kollegana. Nyt ensimmäistä kertaa hakuun julistettava stipendi kunnioittaa Tarja Roinilan muistoa auttamalla aloittelevia kääntäjiä ja tulkkeja uransa käynnistämisessä.

Stipendit myönnetään ammattikääntäjille ja -tulkeille, jotka ovat toimineet käännös- tai tulkkausalalla alle kolme vuotta tai jotka ovat tätä pidemmän uran aikana alle kahden vuoden sisällä siirtyneet tai laajentaneet työskentelyään uuteen kääntämisen ja tulkkauksen lajiin (kirjallisuuden kääntäminen, asiatekstinkääntäminen, av-kääntäminen, tulkkaus). Hakijoiden ei tarvitse olla Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäseniä.

Stipendiä voi hakea seuraaviin käyttötarkoituksiin:

-luovaan työhön

-työvälineisiin

-muihin uran alkuvaiheen kuluihin.

Stipendiä ei myönnetä elinkustannusten kattamiseen eikä takautuvasti jo valmistuneisiin hankkeisiin. Tarja Roinila -stipendin voi saada vain kerran.

Stipendit on päätetty jakaa enintään 1 000 euron suuruisina apurahoina.

Stipendiä haetaan hakuaikana 27.1.—28.2.2024 auki olevalla verkkolomakkeella osoitteessa www.sktl.fi/liitto/apurahat/tarja-roinila-stipendi/hakulomake. Hakemuksia ei oteta vastaan sähköpostilla tai postitse. Kun hakemus on lähetetty, järjestelmä lähettää hakijalle sähköpostikuittauksen.

Kaikki stipendin hakijat saavat tiedon päätöksestä sähköpostitse. Stipendit jaetaan Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton kevätkokouksessa 23.3.2024, ja stipendien saajat ilmoitetaan julkisesti. Stipendin saajista päättää Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus stipendityöryhmän esityksestä.

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus

 

Tarja Roinila -stipendin säännöt