Opintojen jälkeen

Kääntäjän ja tulkin työssä on oltava oma-aloitteinen, aktiivinen ja kehitettävä itse omaa osaamistaan. SKTL järjestää jäsenilleen ammattitaitoa vahvistavaa koulutusta. Liiton jaostoissa kollegat pääsevät tapaamaan toisiaan ja keskustelemaan alan haasteista.

 Jatkuva täydennyskoulutus ja oman alan seuraaminen:

Ammattitaitoinen kääntäjä tai tulkki pitää jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoa ja arvioi työnsä laatua. Koulutus antaa kääntäjille ja tulkeille hyvät perusvalmiudet, mutta käännösalan nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta koko ammattiuran ajan.

Liitto järjestää jäsenilleen monenlaista koulutusta, esimerkiksi kielenhuoltoa, käännöstyökalukursseja, yrittäjyystaitoja kehittävää koulutusta ja suomentajien teemasmeinaareja, kääntäjäiltoja ja mestarikursseja.

Kursseista ja tapahtumista tiedotetaan liiton verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja jäsenkirjeessä. Seuraathan verkkosivujen tapahtumakalenteria.

Kirjallisuuden kääntäjäksi

Suurin osa kirjallisuuden kääntäjien toimeksiannoista tulee kustantamoilta. Kustantamot eivät järjestä erillisiä hakuja, joten käännöstöitä haluavan on lähetettävä käännösnäytteitä oma-aloitteisesti. Kustantamot eivät yleensä anna näytteistä palautetta, eivätkä välttämättä edes perehdy näytteisiin, ennen kuin uusia kääntäjiä tarvitaan.
 
Sekä kääntäjät että käännettävät teokset valitaan kustantamoissa, mutta mikään ei estä kääntäjää olemasta aktiivinen varsinkin, jos on kyse pienestä kustantamosta ja harvinaisesta aiheesta tai lähtökielestä. Kirjallisuuden kääntäjiä etsitään myös SKTL:n hakupalvelun kautta.

Uusia kääntäjiä valitessaan kustantamot teettävät lupaaviksi katsomillaan kääntäjillä myös tilattuja käännösnäytteitä. Niihin kannattaa panostaa, koska ne tutkitaan kustantamoissa tarkasti. Hyvin tehty näyte poikii luultavasti töitä ennemmin tai myöhemmin. Perinteisten kustantamoiden ja perinteisen kirjallisuuden lisäksi alalla on lukuisia kiinnostavia työnantajia ja toimijoita, alati kasvava kirjo tekstejä ja monenmoisia kirjallisia töitä ja tehtäviä.
 

Asiatekstinkääntäjäksi

Vastavalmistuneet kääntäjät hakeutuvat usein työsuhteisiksi kääntäjiksi käännös- ja viestintätoimistoihin, mutta myös freelancekääntäjiksi tai toimeksiantosuhteisiksi kääntäjäyrittäjiksi.

Käännöstoimisto voikin olla hyvä kanava tutustua alan käytäntöihin ja hankkia kokemusta. Toimistot harjoittavat aktiivista rekrytointia ja etsivät kaiken aikaa uusia osaajia. Käännöstoimistoihin voi myös ottaa yhteyttä oma-aloitteisesti. Tie käännöstoimiston alihankkijaksi kääntäjäyrittäjänä kulkee usein koekäännösten kautta. Koekäännöksiin kannattaa siis suhtautua vakavasti. Käännöstoimistojen yhteystietoja löytyy esimerkiksi Suomen käännöstoimistojen liiton verkkosivuilta.

Vakituiset työsuhteet, joissa kääntäminen ja/tai tulkkaaminen on toimenkuvan pääsisältö, ovat käymässä harvinaisiksi. Valtion palveluksessa on edelleenkin kääntäjä-nimikkeellä toimivia asiantuntijoita, mutta yksityisissä yrityksissä toimenkuvaan on usein yhdistetty monia muita tehtäviä. Tehtävänimikkeet ovatkin kirjavia: assistentti, käännöskoordinaattori, kääntäjä-koordinaattori, kääntäjä-laatusihteeri, kääntäjä-projektipäällikkö, kääntäjä-toimittaja, kääntäjä-tulkki, kääntäjä-kouluttaja, lokalisointikoordinaattori, jne.  
 

Av-kääntäjäksi

Av-kääntäjiä työllistävät paitsi isot mediatalot Yleisradio, MTV3 ja Nelonen, myös yksityiset käännöstoimistot, joista suurimpia ovat Pre-Text, SDI-Media ja Broadcast Text.
 
Yleisiä työntekijähakuja on harvoin - yleensä toimistoihin ja mediataloihin otetaan yhteyttä oma-aloitteisesti. Jos työntekijöitä tarvitaan, voi päästä tekemään koekäännöksen ja saada sitä kautta töitä palkkioperiaatteella. Vakituisia työntekijöitä palkataan harvakseltaan: yleensä vakituisen paikan saaminen edellyttää useamman vuoden työkokemusta.
 

Tulkiksi

Valmistumisen jälkeen nopein tapa saada jalansijaa kotimaan tulkkausmarkkinoilla on ottaa yhteyttä tulkkeja välittäviin toimistoihin ja asioimistulkkikeskuksiin. Konferenssitulkit voivat hakeutua myös Euroopan unionin toimielinten palvelukseen joko freelance- tai virkatulkeiksi. Varsinkin konferenssi- ja oikeustulkkeja etsitään usein myös SKTL:n hakupalvelun kautta.
 

Linkit

Liiton kääntäjä- ja tulkkihaussa ovat mukana ainoastaan liiton jäsenet. Jäseneksi kannattaa liittyä heti, kun jäsenehdot täyttyvät.