Hinnoittelu

Jos kääntäjä tai tulkki työskentelee työnantajan alaisena työsuhteessa, hän saa palkkaa. Käännösalan ammateille ei ole Suomessa olemassa yleissitovaa työehtosopimusta, joka määrittelisi palkkatason. 

Työsuhteessa työskentelevän työntekijän ennakonpidätyksistä ja sosiaaliturvamaksuista huolehtii työnantaja. Työnantaja määrittelee työn suorittamisen paikan ja antaa työvälineet työn suorittamista varten.

Jos kääntäjä tai tulkki taas toimii verokorttifreelancerina, ammatinharjoittajana tai yrittäjänä, hän ei saa palkkaa vaan palkkiota. Palkkion määräytyminen on sopimusasia: osapuolet voivat sopia siitä haluamallaan tavalla. Kilpailulainsäädännöllisistä syistä freelancereille ja yrittäjille ei saa antaa palkkiosuosituksia. SKTL kartoittaa kuitenkin käännös- ja tulkkausalan työehtoja ja palkkioita tekemällä jäsentensä keskuudessa selvityksiä.

Yrittäjänä tai freelancerina työskentelevän kääntäjän tai tulkin on itse huolehdittava ennakonpidätyksistään, sosiaaliturvastaan ja vakuutuksistaan. Yrittäjänä tai freelancerina työskentelevä kääntäjä tai tulkki hankkii itse itselleen työvälineet ja työtilat ja huolehtii itse ammattitaitonsa kehittämisestä.

Ohjeita ja neuvoja yrityksen perustamisesta saat paikalliselta ELY-keskukseltasi.

Freelancerin ja yrittäjän on siis itse mietittävä, mikä on hänelle kannattava palkkio eli mikä on oma kannattavuusraja.