Alan vaatimukset

Kääntäjiltä ja tulkeilta vaaditaan erinomaisen lähtö- ja kohdekielen osaamisen ja kulttuurituntemuksen lisäksi vankkaa yleissivistystä ja eritoten laajaa kiinnostusta ajankohtaisiin aiheisiin. Oleellista on myös hankkia hyvä tietotekniikkaosaaminen ja seurata teknologian kehitystä. 

Kääntäjän ja tulkin työssä korostuu kyky ottaa asioista selvää. Kääntäjän eteen voi tulla mitä moninaisimpia tekstejä. Tiedonhankintataidot ovat myös tulkille erittäin tärkeitä, sillä tulkin työn olennainen osa on huolellinen ja monipuolinen valmistautuminen kulloiseenkin tulkkaustehtävään perehtymällä aihealueen sisältöön ja terminologiaan niin äidinkielellä kuin myös muilla tilanteessa tarvittavilla työkielillä.

Monet kääntäjät ja tulkit toimivat yrittäjinä, joten on tärkeää jo opiskeluvaiheessa tutustua yrittäjyyteen. Asiakasviestinnän hallitseminen on myös olennaista. Kääntäjän on oltava järjestelmällinen ja täsmällinen ja osattava suunnitella aikataulunsa pitäviksi. Tulkille tärkeitä ominaisuuksia ovat lisäksi sujuva ilmaisu- ja esiintymistaito.

Kääntäjän ja varsinkin tulkin työssä korostuu ryhmätyötaidon merkitys. Verkostoituminen on myös tärkeää. Kulttuurituntemuksen ja kielitaidon vahvistamisen vuoksi kääntäjälle ja tulkille on suositeltavaa oleskella ulkomailla omien kohdekielten kulttuureissa.  

Lue lisää kirjallisuuden kääntämisestä, asiatekstinkääntämisestä, av-kääntämisestä, tulkkauksesta tai opettamisesta ja tutkimisesta