KäTu 2014

XII KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI
KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN MYYTIT

Tampereen yliopisto 11.‒12.4.2014

Jo yli kymmenen vuoden ajan KäTu-symposiumi on koonnut vuosittain yhteen kääntäjiä, tulk­keja, kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, opiskelijoita sekä kääntämisestä ja tulk­kauksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiu­min järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) opet­­ta­jien ja tutkijoiden jaoston kanssa.

Tampereen yliopistossa järjestettävän kahdennen­tois­ta symposiumin teemaksi on valittu kääntämi­sen ja tulkkauksen myytit. Symposiumiin toivo­taan puhujiksi kääntäjiä, tulkkeja, kään­tä­jien ja tulkkien kouluttajia sekä heidän toimintansa tutkijoita.

Symposiumin ohjelma.