Ohjeet kirjoittajille

Tekstien ja kuvien tallennus ja lähetys

 • Tekstit lähetetään sähköpostitse toimitussihteerille rtf-, doc- tai docx-muodossa.
 • Lehdessä valokuvan resoluutio on 300 dpi. Lähetä aina suurin mahdollinen kuvatiedostosi toimituksen käytettäväksi. Sähköpostin liitteenä lähetettävät kuvat tulee joko tallentaa jpg-muotoon tai pakata esim. zip-pakkausohjelmalla.

Kirjoitusohjeita

 • Teksti kirjoitetaan mahdollisimman ”puhtaana” ilman erityisiä alkuasetuksia, pistekoko 12. Riviväli on 1. Tekstiin ei määritellä otsikkojen kokoa tms. Taittaja määrittelee ne taittaessaan.
 • Tarkista toimitussihteeriltä toivottu tekstipituus.
 • Teksti kirjoitetaan kappaleen loppuun ilman rivinvaihtoa. Vain kappaleet erotetaan toisistaan rivinvaihdolla.
 • Artikkelin otsikon jälkeen tulee muutaman lauseen mittainen ingressi, joka erotetaan muusta tekstistä tyhjällä rivivälillä. Ingressin ja leipätekstin väliin ei tule otsikkoa.
 • Kappaleen alkuun ei tehdä sisennystä sarkaimella. Selvyyden vuoksi kappaleet erotetaan toisistaan rivivälillä.
 • Ei tavutusta.
 • Ei sivunumerointia.
 • Henkilön nimi lihavoidaan, kun se mainitaan ensimmäisen kerran.
 • Julkaisujen nimet kursivoidaan tekstissä koko ajan (kirjat, lehdet).
 • Tyhjä rivi ennen ja jälkeen väliotsikon.
 • Lainausmerkit sekä erikoismerkit kirjoitetaan kielen mukaan.

Kuvitus 

 • Kirjoittajaan ja/tai aiheeseen liittyvä kuva.
 • Kuvatekstit ja kuvaajan nimi tekstitiedoston loppuun.
 • Jos artikkelin yhteydessä halutaan käyttää paperikuvaa, ota yhteys toimitussihteeriin.

Muuta

 • Kirjoittajasta aina lyhyt esittely tekstin loppuun.
 • Lehdestä lähetetään kirjoittajalle hänen halutessaan tekijänkappale. Tällöin kirjoittajan on ilmoitettava postitusosoite toimitussihteerille. 
 • Kirjoittaja sitoutuu tekstin julkaisemiseen myös lehden verkkoversiossa SKTL:n sivuilla, joilta se on vapaasti luettavissa yhden numeron viiveellä.
 • Kirjoittajan omalla nimellä julkaistuista kirjoituksista vastaa kirjoittaja.
 • Toimituksella on oikeus editoida ja lyhentää kirjoituksia.
 • Kirjoittaja sopii tarkastusprosessista jutussa mahdollisesti haastateltujen henkilöiden kanssa. Jos haastateltu haluaa tarkastaa jutun taiton, tästä on ilmoitettava erikseen toimitussihteerille.