Kopiosto-valtakirja

Kopiosto-valtakirjasta löytyy lisätietoa täältä. Kopiosto-valtakirja on tarkoitettu sellaisille kirjallisuuden ja asiatekstin kääntäjille, joiden käännöksiä julkaistaan painettuna tai internetsivuilla – esimerkiksi kirjoissa, lehdissä tai verkkosivujen artikkeleissa.

Kääntämisen opettajat ja tutkijat, jotka tuottavat esim. tietokirjallisuutta voivat puolestaan antaa valtuutuksen esimerkiksi tietokirjallisuutta koskien tietokirjailijoiden oikeuksia valvovalle järjestölle tietokirjailijoina. Jos kääntämisen opettaja tai tutkija toimii kääntäjänä muun työnsä ohella, hän voi antaa valtakirjan myös kääntäjän ominaisuudessa SKTL:lle.