Söker du översättare eller tolk?

FÖTF:s söktjänst hjälper!

 

Behöver du i egenskap av studerande, nyexaminerad eller arbetssökande en auktoriserad översättning av en handling? Söker du översättare för någon annan typ av text? Eller behöver du en tolk?

Du kan söka lämplig översättare eller tolk i vår söktjänst: sktl.fi/pa-svenska/sokning

Översättningen av handlingar som utfärdas av myndigheter eller som till exempel ska inlämnas till en annan myndighet kräver ofta en auktoriserad översättare. Observera att auktoriserade översättare i Finland har avlagt sin examen så att endera käll- eller målspråket är finska, svenska, nordsamiska, enaresamiska eller skoltsamiska

 

Söktjänsten är lätt att använda! Gör så här:

1) Välj Utvidgad sökning.

2) Välj språkpar: från vilket språk till vilket språk du behöver en översättning.

3) Välj det område som texten eller tolkuppdraget gäller. Här finns anvisningar om hurdan översättare eller tolk som behövs i olika situationer.

4) Genom att klicka på översättarens eller tolkens namn får du fram kontaktuppgifter. Kontakta översättaren eller tolken personligen för att avtala om uppdraget.

 

FÖTF förmedlar inte översättnings- och tolkuppdrag och ger inte heller prisuppskattningar av tjänsterna. Vi skickar inte heller listor på översättare eller tolkar. Kontakta således översättare och tolkar direkt med hjälp av kontaktuppgifterna i söktjänsten.