Kääntäjän kukkanen

Kääntäjän kukkanen on tunnustuspalkinto, jolla halutaan tuoda esiin asiatekstinkääntäjien osaamista ja arvostusta myönteisellä ja raikkaalla tavalla.

Heitetään käännöskukkanen-sanan perinteinen, negatiivinen merkitys romukoppaan! Nostetaan asiatekstinkääntäjien ammattitaito ja osaaminen esiin positiivisessa mielessä korostamalla meidän kääntäjien halua tehdä yhteistyötä asiakkaidemme ja omien kollegoidemme kanssa kaikkien hyödyksi.


Kääntäjän kukkanen on Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton SKTL:n asiatekstinkääntäjien jaoston tunnustuspalkinto henkilölle, yritykselle tai organisaatiolle, joka

 • on asiakkaana, työnantajana tai kollegana toiminnallaan ja asenteellaan tukenut asiatekstinkääntäjän työtä ja siten edistänyt hyvää yhteistyötä ja parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamista tai
 • on muulla tavoin edistänyt tai tukenut asiatekstinkääntäjän yhteiskunnallista asemaa tai parantanut kääntäjän arvostusta, ammattitaitoa tai työn tekemisen edellytyksiä.


Palkinto myönnetään kakkosjaostolaisten tekemien ehdotusten perusteella noin joka toinen vuosi. Valinnan ratkaisee jaoston toimikunnan muodostama palkintoraati. 


Palkintoperusteina ovat

 • aito kiinnostus käännösalaa ja ammattimaista kääntämistä kohtaan,
 • halu toimia yhteistyössä monikielisen viestinnän ammattilaisten kanssa  ja/tai
 • asiatekstinkääntäjien ammattikunnan yhteiseksi hyväksi tehty työ.

 
Kääntäjän kukkanen on tähän mennessä ojennettu seuraaville organisaatioille ja henkilöille:  

 • Tehojengi (v. 2019)
 • Kääntäjämestarin kirjan työryhmä (v. 2017)
 • CAT-guru ja kääntäjä Dominique Pivard (v. 2015)
 • KyAMK:n viestintäpalvelut (v. 2012)
 • Suomen fysioterapeutit ry (v. 2010)
 • Olvi Oyj (v. 2009)
 • Lääketeollisuus ry (v. 2008)

Kääntäjän kukkanen on tunnustuspalkinto, johon kuuluu vuodesta 2017 kiertopalkintona Nina Sarkiman valokuvateos Vajaasti täydellinen (2014). ​