Kääntäjän kukkanen

Kääntäjän kukkanen -palkinto myönnetään vuosittain kiitoksena kääntäjän huomioivasta ja arvostavasta asiakkuudesta. Valinnan perusteena on asiakkaan aito kiinnostus yhteistyöhön monikielisen viestinnän ammattilaisten kanssa.

Palkinnon avulla SKTL haluaa tuoda esiin asiatekstinkääntäjien ammattitaitoa sekä ammattikunnan halua tukea asiakkaidensa viestintätavoitteiden saavuttamista. Viides Kääntäjän kukkanen -palkinto myönnettiin vuonna 2015 Dominique Pivardille.

Kääntäjän kukkanen -palkinnot aiemmat saajat ovat Lääketeollisuus ry (vuonna 2008), Olvi Oyj (vuonna 2009), Suomen fysioterapeutit ry (vuonna 2010) ja KyAMK:n viestintäpalvelut (vuonna 2012)

Millainen on kääntäjän kukkanen - eli oiva asiakas?

Asennetta

Oiva asiakas osaa vaatia laatua ja palvelua ja arvostaa kääntäjän
asiantuntemusta ja vastuullista, täsmällistä ja luottamuksellista
työasennetta, perehtyneisyyttä, kulttuurituntemusta, koulutusta ja
rehellisyyttä – lyhyesti kääntäjän ammattitaitoa.
 

Aikaa

Oiva asiakas suunnittelee koko prosessin ja aikataulutuksen niin, ettei
kukaan jää pinteeseen. Käännös ei synny nappia painamalla, vaan vaatii
oman osansa aikataulusta.
 

Arvostusta

Oiva asiakas ymmärtää oman alansa ammattilaisena, että ammattityö
maksaa ja että kohtuuton aikataulu, hyvä laatu ja halpa hinta on lähes
mahdoton yhtälö. Oiva asiakas tietää, ettei kielitaito ole sama asia kuin
käännöstaito.
 

Harkintaa

Oiva asiakas toimittaa kääntäjälle valmiin version tekstistä tai muistaa
pitää kääntäjän ajan tasalla keskeneräisessä projektissa mahdollisesti
tapahtuvista muutoksista.
 

Luottamusta

Oiva asiakas luottaa kääntäjän näkemykseen kulttuurienvälisen
viestinnän ja kirjoittamisen ammattilaisena. Oiva asiakas uskaltaa kysyä
kääntäjältä neuvoja ja kommentteja tekstin kohdistamisesta halutulle
kohderyhmälle ja muistaa antaa kääntäjälle palautetta.
 

Yhteistyötä

Oiva asiakas näkee käännösprosessin yhteistyöhankkeena, jossa paras
lopputulos saavutetaan tietoja, sanastoja tai muuta tukimateriaalia
avoimesti ja avokätisesti vaihtaen ja tekstin tai sanaston
ongelmakohdista keskustellen.