Mikä siinä oikein maksaa?

Kääntäjät ja tulkit eivät myy sanoja, vaan aikaa. Ammattikääntäjät ja -tulkit ovat korkeasti koulutettuja kansainvälisen viestinnän ammattilaisia, jotka myös usein työskentelevät freelancereina tai yrittäjinä.

Kääntäminen vie aikaa – kyse ei ole pelkästään sanojen korvaamisista toisilla, vaan viestin välittämisestä. Tarkoitus on, että viesti saa kohdekielessä ja -kulttuurissa aikaan samanlaisen reaktion kuin lähdekielessään ja -kulttuurissaan. On arvioitu, että ammattikääntäjä tuottaa täysin viimeisteltyä ja valmista tekstiä keskimäärin 5 käännössivua päivässä. Yksi käännössivu on laskennallinen veloitusyksikkö, mutta sen laajuus riippuu paljolti siitä, minkälaisesta kääntämisestä on kyse: kaunokirjallisen käännöksen standardisivun pituus saattaa olla eri kuin asiatekstinkäännöksen standardisivun pituus. 

Asiatekstipuolella käytetään myös maasta riippuen erilaisia veloitusperiaatteita. Joku laskuttaa sivumäärän mukaan, toinen merkkimäärän ja kolmas rivihinnan mukaan. 

Käännössivun pituus on Suomessa nykyisin usein 1 560 merkkipaikkaa välilyönteineen. Yhden käännössivun tuottaminen vie noin yhden tunnin työaikaa, vaikeustasosta riippuen. Niin sanottua raakakäännöstä eli viimeistelemätöntä raakaversiota voi syntyä tätä enemmän, mutta sen hiominen tarvittaessa julkaisuvalmiiksi, luettaminen kielentarkistajalla ja asettelujen viimeistely vievät myös oman aikansa. Toisaalta hyvin teknistä tekstiä voi syntyä päivässä vain yhden käännössivun verran.

Yrittäjä- tai freelancerkääntäjä maksaa samalla tavalla erilaisia lakisääteisiä maksuja (esimerkiksi yrittäjän eläkevakuutusta) kuin kaikki muutkin freelancerit ja yrittäjät. Lisäksi hän hankkii itse ammatinharjoittamiseen tarvittavat välineet, kehittää osaamistaan ja täydentää yrittäjän sosiaaliturvaa erilaisilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla aivan samoin kuin muutkin freelancerit ja yrittäjät. Käännöspalkkion on katettava nämä kaikki kustannukset ja kulut. Kääntäjän on lisäksi huomioitava, että yhdelle asiakkaalle myytyä työpäivää ei voi enää myydä toiselle asiakkaalle. Yrittäjäkääntäjlle jää käännöspalkkiosta käteen tyypillisesti korkeintaan puolet palvelun ulosmyyntihinnasta. Arvonlisävero tilitetään valtiolle.

Samat realiteetit koskevat myös tulkkeja. Yhden varsinaisen konferenssitulkkauspäivän valmisteluun ja aiheeseen perehtymiseen menee tyypillisesti toinen työpäivä. Konferenssitulkin palkkio kattaa myös tämän valmistautumisajan.

Hyvä ammattikääntäjä ja -tulkki on asiakkaalleen painonsa arvoinen kultaa. Kannattaa siis panostaa pitkäaikaiseen yhteistyöhön, joka hyödyttää molempia osapuolia. Käännös- ja tulkkauspalvelujen hankinnassa suosittelemme hinnan lisäksi harkittavan myös muita seikkoja.