Opiskelijat

Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon kannattaa liittyä jäseneksi jo opiskeluaikana. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa, ammatillisen identiteetin kehittyessä, liiton tarjoama tuki ja mahdollisuus verkostoitua oman alan osaajien kanssa ovat tärkeitä.