Jäsenkampanja


Kampanja-aikana jäsenyyttä hakevat henkilöt voivat ilmoittaa hakulomakkeella itselleen jäsenyyden suosittelijan, jolle lähetetään kiitokseksi 30 euron SuperLahjakortti, jos hakija, jolle hän on suositellut jäsenyyttä, hyväksytään kampanja-aikana liiton varsinaiseksi, opiskelija- tai koejäseneksi. Mukaan lasketaan kaikki hakemukset, jotka on lähetetty kaikkine tarvittavine liitteineen 30.11. mennessä.
 
Jäsenyyttä suosittelevan henkilön nimi ilmoitetaan hakulomakkeen "Minulle jäsenyyttä suositellut henkilö" -kentässä. Jäsenyyden hakija täyttää lomakkeen.
 
Mitä useammalle henkilölle jäsenyyttä on suositellut, sitä enemmän lahjakortteja voi saada, kuitenkin enintään 6 kpl per henkilö.
 
Lisätietoja jäsenkampanjasta saa liiton toimistolta osoitteesta jasenasiat@sktl.fi.
 
Lisätietoa syksyn 2022 uusille jäsenille suunnatusta arvonnasta löytyy täältä.
 
 

Liiton jäsenyyttä voi hakea täyttämällä tämän lomakkeen.

Lisätietoa SKTL:n jäsenehdoista

 


Jäsenhankintakampanjan säännöt

 
1. Kampanja on tarkoitettu kaikille SKTL:n varsinaisille, opiskelija- ja koejäsenille pois lukien SKTL:n toimiston työntekijät ja liiton hallituksen jäsenet.
 
2. Kampanja-aika on 1.9.–30.11.2022. Mukaan lasketaan hakemukset, jotka on lähetetty kaikkine tarvittavine liitteineen viimeistään 30.11.
 
3. Lahjakortti toimitetaan jäsenyyttä suositelleelle henkilölle, jonka nimen liittyvä uusi jäsen on kirjoittanut suosittelijaksi jäsenhakulomakkeeseen. Suosittelijan tulee olla SKTL:n jäsen. Suosittelijan ei ole pakko lunastaa lahjakorttia.
 
4. Jos hakijaa ei liiton hallituksen kokouksessa hyväksytä SKTL:n jäseneksi, ei myöskään suosittelijalle lähetetä lahjakorttia.
 
5. Suosittelijalla ei ole vaikutusta jäseneksi hyväksymiseen.
 
6. Uudeksi jäseneksi ei lueta viimeksi kuluneen puolen vuoden (6 kk) sisällä eronnutta henkilöä, joka on liittymässä uudelleen jäseneksi.
 
7. Uudeksi jäseneksi ei lueta henkilöitä, jotka ovat jo liiton jäseniä ja hakevat esimerkiksi uuden jaoston jäsenyyttä tai opiskelijajäsenyyden muutosta varsinaiseksi jäsenyydeksi.
 
8. Kampanjan aikana SKTL:n jäseneksi hankitusta uudesta varsinaisesta, opiskelija- tai koejäsenestä saa 30 euron SuperLahjakortin. Kampanjan aikana hankituista uusista jäsenistä saa lahjakortin seuraavasti: kustakin 1–3 uudesta jäsenestä 30 euron lahjakortti, jonka jälkeen kustakin 4–6 uudesta jäsenestä 15 euron lahjakortti. Tämän jälkeen uusia lahjakortteja ei enää toimiteta.
 
9. Suosittelijan on tullut maksaa vuoden 2022 jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan ennen lahjakortin lähettämistä tai jäsenmaksuvapautuksen tulee olla voimassa lähetyshetkellä.
 
10. Lahjakortti toimitetaan suosittelijalle jäsenen tai jäsenten hyväksymisen jälkeen sähköpostitse. 
 
11. Lahjakorttia ei muuteta rahaksi.