Arvonta uusille jäsenille


Arvontaan voivat osallistua syksyn 2022 aikana liiton varsinaiseksi, opiskelija- tai koejäseneksi liittyneet henkilöt. Myös sellaiset henkilöt, jotka ovat jo liiton jäseniä, mutta hakevat esimerkiksi uuden jaoston jäsenyyttä tai opiskelijajäsenyyden muutosta varsinaiseksi jäsenyydeksi, voivat osallistua arvontaan. Mukaan lasketaan hakemukset, jotka on lähetetty kaikkine tarvittavine liitteineen 30.11. mennessä.
 
Arvontaan osallistutaan täyttämällä hakulomake ja rastittamalla valinta "Osallistun arvontaan: Kyllä" lomakkeella.
 
Arvonnan palkinnot:
Hakija valitsee hakulomakkeella, kumman pääpalkinnon arvontaan hän haluaa osallistua. Molemmat palkinnot arvotaan.
 
Lisätietoja uusien jäsenten arvonnasta saa liiton toimistolta osoitteesta jasenasiat@sktl.fi.
 
Lisätietoa syksyn 2022 jäsenhankintakampanjasta löytyy täältä.
 
 

Liiton jäsenyyttä voit hakea täyttämällä tämän lomakkeen.

Lisätietoa SKTL:n jäsenehdoista

 


Arvonnan säännöt

 
1. Arvonnan järjestäjä on Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry. Arvonnan suorittaa SKTL:n toimiston henkilökunta.
 
2. Kampanja-aika on 1.9.–30.11.2022. Mukaan lasketaan hakemukset, jotka on lähetetty kaikkine tarvittavine liitteineen viimeistään 30.11.
 
3. Kaikki kampanja-aikana varsinaiseksi, opiskelija- tai koejäseneksi hyväksytyt henkilöt voivat osallistua arvontaan. Myös sellaiset henkilöt, jotka ovat jo liiton jäseniä, mutta hakevat esimerkiksi uuden jaoston jäsenyyttä tai opiskelijajäsenyyden muutosta varsinaiseksi jäsenyydeksi, voivat osallistua arvontaan. Arvontaan osallistuminen tai palkinnon lunastaminen ei ole pakollista.
 
4. SKTL:n toimiston työntekijät tai liiton hallituksen jäsenet eivät voi osallistua arvontaan.
 
5. Jos hakijaa ei liiton hallituksen kokouksessa hyväksytä SKTL:n jäseneksi, ei hän voi myöskään osallistua arvontaan.
 
6. Uudeksi jäseneksi ei lueta viimeksi kuluneen puolen vuoden (6 kk) sisällä eronnutta henkilöä, joka on liittymässä uudelleen jäseneksi.
 
7. Arvonta suoritetaan 30. marraskuuta seuraavan hallituksen kokouksen jälkeen. 
 
8. Arvonnan voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin arvonnan järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. 
 
9. Voittajien tulee lunastaa voittonsa 15.1.2023 mennessä, tai muuten palkinto vapautuu uudelleen arvottavaksi. 
 
10. Yksi henkilö ei voi voittaa useampaa palkintoa. 
 
11. Palkintoa ei muuteta rahaksi.