SKTL:n mentoriohjelma

SKTL:n varsinaisilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua maksuttomaan mentoriohjelmaan.

Mentoriohjelman tarkoituksena on tukea aloittavien tai alan sisällä uusiin tehtäviin siirtyvien kääntäjien ja tulkkien työuran suotuisaa kehitystä ja vahvistaa heidän ammatti-identiteettiään.

Mentoriohjelmamme perustuu vapaaehtoisuuteen, jolla taataan molempien osapuolien aito kiinnostus ja oikeanlainen motivaatio mentorointiin. 

Mentorina voi toimia vain SKTL:n jäsen. Tällä taataan mentorin ammatillinen pätevyys ja hänen ammatillisen kokemuksensa sopivuus juuri aktorin kaipaamaan tukeen. 

Mentorointi on ajallisesti rajattu ja tavoitteellinen prosessi.

Mentorointi on keino kierrättää ammatillista kokemusta ja työuran aikana kertynyttä hiljaista tietoa. 

 

Mitä mentorivuosi antaa?

Aktorille mentoriohjelman tulisi luoda uskoa omiin voimavaroihin ja antaa konkreettisia neuvoja ammatillisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Mentorille mentorointi antaa mahdollisuuden jakaa osaamistaan, mutta myös tarkastella omaa työskentelyään aktorin esittämien kysymysten valossa. 

Mentorivuosi voi myös luoda kollegiaalisen suhteen, joka jatkuu mentoroinnin päätyttyä.

Parhaimmillaan mentorointi tukee niin aktorin kuin mentorinkin kehittymistä ammatissa ja ihmisenä. 

 

Mentoriohjelmaan on haku kaksi kertaa vuodessa ja jokainen mentoripari saa yksilöllisen ohjauksen mentorivuoteen. Mentoriohjelma on tarkoitettu vain SKTL:n jäsenille.

 


Kattava tietopaketti mentoriohjelmasta löytyy jäsenosiosta. (Vaatii sisäänkirjautumisen. Jos salasanasi tai käyttäjätunnuksesi on unohtunut, voit tilata ne sähköpostitse jäsentiedoissasi olevaan sähköpostiosoitteeseen täältä.)