SKTL:n mentoriohjelma

SKTL:n mentoriohjelma on tarkoitettu uraansa aloittaville sekä ammattialan sisällä toisenlaisiin tehtäviin siirtyville kääntäjile ja tulkeille. 

Mentorointiohjelmassa on keskeistä mentorin ja aktorin kahdenkeskisen vuorovaikutuksen henkilökohtaisuus, avoimuus, luottamus, sitoutuneisuus ja vapaaehtoisuus. Mentorointi on ajallisesti rajattu, vuoden kestävä tavoitteellinen prosessi. Mentoroinnin työskentelytavoista ja pelisäännöistä sekä vaitiolovelvollisuudesta laaditaan kirjallinen sopimus.

Mentorointi on prosessi, jonka avulla voidaan kierrättää kokemuksia ja hiljaista tietoa. Se voi auttaa pohtimaan myös uravalintoja ja löytämään uusia tapoja ajatella ja verkostoitua. Aktori voi kokea saavansa mentorilta henkilökohtaista valmennusta, kannustusta, konkreettisia tietoja tai neuvoja itse työn tekemiseen.

Mentorin tehtävä ei ole työllistää aktoria tai etsiä tälle työpaikkaa, mutta hän voi auttaa aktoriaan verkostoitumaan ja luomaan alalla välttämättömiä suhteita. Ennen kaikkea mentori antaa tukea niihin ammatillisiin asioihin, jotka ovat aktorille tärkeitä ja joihin aktori ilmaisee kaipaavansa toisen, luotetun ihmisen – mentorin – näkökulmaa.

Parhaimmillaan mentorointi tukee sekä aktorin että mentorin kehittymistä ammatissa ja ihmisenä – aktorille sen tulisi luoda uskoa omiin voimavaroihin ja antaa konkreettisia neuvoja, miten kannattaa toimia ammatillisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mentoriohjelmaan on jatkuva haku ja jokainen mentoripari saa yksilöllisen ohjauksen mentorivuoteen. Mentoriohjelma on tarkoitettu vain SKTL:n jäsenille.


Kattava tietopaketti mentoriohjelmasta löytyy jäsenosiosta. (Vaatii sisäänkirjautumisen. Jos salasanasi tai käyttäjätunnuksesi unohtuu, voit tilata ne sähköpostitse jäsentiedoissasi olevaan sähköpostiosoitteeseen täältä.)