Faktureringadress

 

Vår ny postadress är Finlands översättar- och tolkförbund, Textens hus, Fågelviksgatan 3, 00530 Helsingfors. Vi ber er skicka post till oss till den nya adressen, tack.

 

Om ni har finska försäljningsfakturor riktade till oss, ber vi er skicka dem som nätfakturor i fortsättningen:

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto - Finlands översättar- och tolkförbund ry

FO-nummer: 0202183-3

Nätfaktureringsadress (EDI-kod): 003702021833

Förmedlare:  Maventa Oy

Förmedlarkod: 003721291126

 


Bästa föreläsare, samarbetspartner, medlem i FÖTF:s styrelse, sektioner eller lokalavdelningar!

Här hittar du förbundets blanketter som du kan använda för att fakturera ditt arvode för en föreläsning eller ditt framträdande på ett seminarium, resekostnader och dagtraktamente, eller övriga motsvarande kostnader.

Klicka på den blankett som motsvarar dina behov, fyll i de uppgifter som efterfrågas, bifoga eventuella kvitton och skicka blanketten till oss. 

Tack!