Faktureringadress

 

Vår ny postadress är Finlands översättar- och tolkförbund, Sanduddsgatan 2 (4 vån.), 00100 Helsingfors. Vi ber er skicka post till oss till den nya adressen, tack.

 

Om ni har finska försäljningsfakturor riktade till oss, ber vi er skicka dem som nätfakturor i fortsättningen:

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto - Finlands översättar- och tolkförbund ry

FO-nummer: 0202183-3

Nätfaktureringsadress (EDI-kod): 003702021833

Förmedlare: Basware Oyj

Förmedlarkod: BAWCFI22