Ohjelmaa Turun messuosastolla A/3


Lauantaina 1.10. ja sunnuntaina 2.10. klo 15 alkaen:

Deutsch-Finnische Lesung / Saksalais-suomalainen lukutilaisuus

Maailma kotona – Kohtaamisen opas

 

Opas on laaja, monikielinen kokoelma kulttuurien kohtaamisesta kertovia tekstejä. Se sisältää huomioita, yksityiskohtia, mielikuvitusta ja sisäisiä monologeja lukuisilta eri kirjoittajilta erilaisista kulttuurisista taustoista. Tekstit näyttävät miten Maailma tulee Suomeen, miten ihmiset yllättyvät, eläytyvät ja sopeutuvat (tai eivät) suomalaiseen yhteiskuntaan. Ne kertovat siitä erilaisesta Suomesta, jonka vähemmistöt ja maahanmuuttajat tuntevat. Samaan aikaan myös suomalaiset kirjailijat toimivat maailmalla ja näin Suomen kirjallisuus kehittyy yhä enemmän maailmankirjallisuuden suuntaan.

Hanna-Leena Nissilä Oulun yliopistosta johdattaa teemaan. Tämän jälkeen Gruppe Bie (Marianna Schuchmann Jyväskylän yliopistosta, Sanna Grund, Susanne Steiner ja Denny Sturm Bielefeldin yliopistosta) lukee kaksikielisesti otteet Umayya Abu-Hannan kirjasta Sinut sekä Dieter Hermann Schmitzin kirjasta Die spinnen, die Finnen, suom. Täällä Pohjoisnavan alla. Matkani saunankestäväksi suomalaiseksi. Kyseiset otteet kirjoista löytyvät Maailma kotona -antologiasta.

Maailma kotona perustuu Gruppe Bie-ryhmän projektiin, jonka tekivät Bielefeldin yliopiston opiskelijat käännöslaboratorionsa puitteissa. Käännökset syntyivät suomen kielen kursseilla ”Learning by doing” –metodilla. Kursseilla suomen kielestä kiinnostuneet opiskelijat pääsivät osallistumaan käännösprosessiin jo opintojensa alkuvaiheessa suomalaisten opiskelijoiden tukemana. Tästä työtavasta Gruppe Bie kertoo mielellään lukutuokion jälkeen.

Lauantaina vieraana on lisäksi kirjailija ja Tampereen yliopiston saksan kielen lehtori Dieter Hermann Schmitz, joka muutti Saksan Reininmaalta Suomeen viime vuosisadalla. Schmitz kertoo kirjassaan vitsikkäästi miten muuttua kokonaan supisuomalaiseksi.

Schmitz on aidon pohjalaisnaisen aviomies ja kahden ”suoksalaisen” lapsen isä. Suomen kieleen hänellä on sama suhde kuin vaimoonsa: hän rakastaa, muttei hallitse täydellisesti.