Peruutusehdot

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton koulutusten ja tilaisuuksien peruutusehdot

Koulutusmaksu sisältää opetuksen, tilat ja koulutuksessa jaettavan materiaalin.

Tilaisuudet täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova.

Osallistumisen voi perua veloituksetta tilaisuuden viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Jos osallistuminen kurssille tai muuhun tilaisuuteen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, kurssilainen maksaa koko osallistumismaksun. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan ennen kurssin alkamisajankohtaa, pitää kurssilaisen maksaa koko kurssimaksu, ellei kurssilainen esitä lääkärintodistusta tai todistusta voittamattomasta esteestä. Mikäli sairastut ja toimitat meille lääkärintodistuksen, ei osallistumismaksua tarvitse maksaa.

Jos tilaisuuteen ilmoittautuneita ei ole riittävästi, SKTL voi peruuttaa sen. SKTL pidättää itsellään oikeudet osallistumismaksujen ja sisältöjen muutoksiin sekä tilaisuuden järjestämispaikan muutokseen ja tilaisuuden peruutukseen.

Jos SKTL joutuu perumaan tilaisuuden esim. kouluttajan tai esiintyjän sairastumisen vuoksi, SKTL ei korvaa osallistujalle jo mahdollisesti syntyneitä kuluja, kuten matkakuluja. Peruutettu tilaisuus pyritään ensisijaisesti järjestämään toisena ajankohtana. Jos tämä ei ole mahdollista, SKTL palauttaa osallistumismaksun.

Kiitos yhteistyöstä!


Annulleringsvillkor

Annulleringsvillkor för Finlands översättar- och tolkförbunds (FÖTF) utbildningar och evenemang

I deltagaravgiften ingår utbildning, utrymmeskostnader och utbildningsmaterial.

Platserna fylls i den ordning som anmälningarna kommer in. Anmälan är bindande.

Deltagandet kan annulleras utan kostnad fram till sista anmälningsdagen. Om deltagandet i en kurs eller ett annat evenemang annulleras efter sista anmälningsdagen, debiteras hela deltagaravgiften. Om deltagandet inte annulleras alls innan kursen börjar, debiteras hela deltagaravgiften om deltagaren inte uppvisar läkarintyg eller ett intyg om ett övermäktigt hinder. Om du blir sjuk och skickar ett läkarintyg till oss behöver du inte betala deltagaravgiften.

FÖTF kan ställa in ett evenemang om det inte finns tillräckligt många anmälda. FÖTF förbehåller sig rätten att ändra deltagaravgifter, innehåll och evenemangsplats samt att ställa in evenemanget.

Om FÖTF måste ställa in ett evenemang till exempel på grund av att utbildaren eller föreläsaren blivit sjuk ersätter FÖTF inte kostnader, till exempel för resor, som eventuellt orsakats för deltagaren. Om ett evenemang ställs in försöker FÖTF i första hand ordna evenemanget vid en annan tidpunkt. Om det här inte är möjligt återbetalas deltagaravgiften.

Tack för ditt samarbete!