Kopiosto-apurahat haettavina 1.–30.6.2022

23.5.2022

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettavaksi kopioinnista maksettujen tekijänoikeuskorvausten perusteella Kopiosto-apurahat kääntäjille.

 

Kesän 2022 haussa pyrimme tukemaan myös niitä käännös- ja tulkkausalan ammattilaisia, joiden käännös- ja/tai tulkkaustoimintaan koronaviruksella on ollut vaikutuksia 1.1.2021 ja 30.6.2022 välisenä aikana.

Hae nyt apurahaa opintomatkaan, ammattikirjallisuuteen, uusiin IT-hankintoihin, ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin tai ulkomaiseen konferenssiin, seminaariin taikka muuhun koulutukseen! Katso tarkemmat hakukohteet hakuilmoituksestamme verkkosivuiltamme: www.sktl.fi/kopiosto-hakuilmoitus.

● henkilökohtaisia kohdeapurahoja,
● henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja
● projektiapurahoja
● sekä kertaluonteisesti jaettavia henkilökohtaisia ”korona-apurahoja”.

Apurahan käytöstä on annettava selvitys.

Kohdeapurahaa voivat hakea kaikki, jotka ovat kääntäneet kirjallisuutta (kaunokirjallisuutta tai tieto- ja oppikirjallisuutta), artikkeleita sanoma- tai aikakauslehdille tai julkaistua asiatekstiä.

Konferenssi- ja koulutusapurahaa voivat hakea kaikki käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset.

Projektiapurahaa voivat hakea organisaatiot, työryhmät tai yksityishenkilöt. Hakijan on oltava käännös- ja tulkkausalalla tunnettu ja/tai luotettu toimija.

Korona-apurahaa voivat hakea käännös- ja tulkkausalan ammttilaiset.

Yksittäinen henkilökohtainen kohdeapuraha tai konferenssi- ja koulutusapuraha voi olla suuruudeltaan enintään 2000 euroa. SKTL ilmoittaa vähintään 1000 euron suuruiset apurahat verottajalle. Projektiapurahaa jaetaan vuonna 2022 yhteensä 16 000 euroa. Projektiapurahoilla ei ole ylärajaa, mutta apurahaa voidaan myöntää kunakin vuonna enintään jaossa olevan summan verran.

Apurahapäätökset tekee liiton hallitus hakemukset käsittelevän Kopiosto-työryhmän esityksen perusteella. Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista.

Hakemus toimitetaan hakuaikana 1.–30.6.2022 sähköisen apurahajärjestelmän kautta osoitteessa: sktl.apurahat.net. Lue lisää apurahajärjestelmästä täältä.

Hakuohjeet SKTL:n verkkosivuilla.

Muista tutustua hakuilmoitukseen huolella ennen hakemuksen tekoa: www.sktl.fi/kopiosto-hakuilmoitus.

Lisätiedot

Hakuilmoitus
Hakulomake
Apurahatyypit
Kelpoisuusehdot
Apurahajärjestelmä
Hakuohjeet
Apurahan saamisen jälkeen
Viestintäohje Kopiosto-apurahan saajalle
Selvitys apurahan käytöstä
Selvityslomake
Apurahan verotuksesta

 

HUOM.! Jos sinulla on kysyttävää, esitäthän kysymyksesi suoraan apurahajärjestelmän kautta osoitteessa: sktl.apurahat.net