Selvityslomake

KOPIOSTO-APURAHASELVITYS

Apurahaselvitys on ehdottomasti palautettava liiton toimistoon viimeistään tasan vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöjälle ei voida myöntää enää jatkossa Kopiosto-apurahaa.

Olet saanut valmiiksi täytetyn lomakkeen postitse kotiisi apurahan myöntämisen yhteydessä. Mikäi lomake on kadonnut, voit ladata tyhjän lomakepohjan tästä tai pyytää lomakkeen uudelleen SKTL:n toimistolta: jasenasiat@sktl.fi.