Selvityslomake

KOPIOSTO-APURAHASELVITYS

Apurahaselvitys on ehdottomasti palautettava liiton toimistoon viimeistään tasan vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöjälle ei voida myöntää enää jatkossa Kopiosto-apurahaa.

Kopiosto-apurahaselvitys toimitetaan liittoon paperisena kaikista ennen vuotta 2019 myönnetyistä apurahoista. Vuodesta 2019 alkaen selvitys toimitetaan sähköisesti apurahajärjestelmässä.
 
Jos sinulle on myönnetty apuaraha ennen vuotta 2019, olet saanut valmiiksi täytetyn lomakkeen postitse tai sähköpostitse apurahan myöntämisen yhteydessä. Mikäli lomake on kadonnut, voit ladata tyhjän lomakepohja alta tai pyytää lomakkeen uudelleen SKTL:n toimistolta: jasenasiat@sktl.fi. Jos et ole varma, millaisen lomakkeen täytät, ole yhteydessä meihin!
 
 
Tuntematon tiedostomuotokopiosto_selvitys_malli.docx (19 kB)
Kopiosto-apurahan selvityslomake (DOC)
PDF-tiedostokopiosto_selvitys_malli.pdf (62 kB)
Kopiosto-apurahan selvityslomake (PDF)