Mistä tiedän, millaista kääntäjää tai tulkkia haen?

Alla tiivistelmä eri alojen kääntäjien ja tulkkien toimintakentistä. Valitse ala sen perusteella, minkälainen käännettävä teksti tai tulkattava tilaisuus on kyseessä.

 

KAUNO- JA TIETOKIRJALLISUUDEN KÄÄNTÄJÄT

Kaunokirjallisuuden kääntäjät kääntävät esimerkiksi viihde- ja taideproosaa, lasten ja nuortenkirjoja, näytelmiä, lyriikkaa ja sarjakuvia. Tietokirjallisuuden kääntäjät suomentavat asiaproosaa yleistajuisista tietokirjoista erikoisalojen kirjallisuuteen. Lue lisää kirjallisuuden kääntämisestä.

ASIATEKSTINKÄÄNTÄJÄT

Asiatekstit ovat asiatyylisiä tekstejä, esimerkiksi käyttöohjeita, verkkosivuja ja markkinointimateriaaleja. Lue lisää asiatekstien kääntämisestä.

AUKTORISOIDUT KÄÄNTÄJÄT

Viranomaisten antamien todistusten, lausuntojen yms. käännös vaatii usein auktorisoitua kääntäjää. Lue lisää auktorisoiduista käännöksistä.

AV-KÄÄNTÄJÄT

Audiovisuaaliset kääntäjät työskentelevät vieraskielisten tv-ohjelmien, elokuvien, dvd-tallenteiden ja pelien tekstitysten ja/ tai selostusten parissa. Lue lisää audiovisuaalisesta kääntämisestä.

TULKIT

Konferenssitulkit työskentelevät yritysten ja yhteisöjen tilaisuuksissa, esimerkiksi kansainvälisissä kongresseissa ja kokouksissa, neuvotteluissa sekä valtionpäämieten ja konsernijohdon tiedotustilaisuuksissa. Konferenssitulkkaus voi tapahtua konsekutiivisesti (tulkki tulkkaa puhujan jälkeen) tai simultaanisti (tulkki tulkkaa puhujan kanssa yhtäaikaa). Lue lisää tulkkauksesta.

Asioimis- ja oikeustulkit voivat pätevöityä tehtäväänsä monin tavoin. SKTL:n Kääntäjä- ja tulkkihakupalvelun hakukriteereissä ilmoitetaan Suomessa suoritetut tutkinnot ja kuuluminen suomalaisiin rekistereihin. Ulkomailla suoritetut tutkinnot tai ulkomaiset rekisteröinnit tulkit voivat ilmoittaa henkilötietojensa Lisätietoja-kohdassa.

  • Asiomistulkit työskentelevät erilaisissa yksilön ja instituution välisissä asioimistilanteissa, kun yhteistä kieltä ei ole. Lue lisää tulkkauksesta.

Hakukoneen tutkinnot:

Tulkki (AMK): ammattikorkeakoulun puhuttujen kielten koulutusohjelmasta valmistunut tulkki. Valtioneuvoston asetus 1129/2014 ammattikorkeakouluista

Asioimistulkin AT: asioimistulkin ammattitutkinnon näyttötutkintona suorittanut tulkki.

Opetusministeriön asetus 1170/2006 ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Opetushallituksen määräys 42/011/2006 ammattitutkinnon perusteista

 

Hakukoneen tutkinnot:

Oikeustulkin EAT: oikeustulkin erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona suorittanut tulkki.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus 179/2011 ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Opetushallituksen määräys 14/011/2013 erikoisammattitutkinnon perusteista

 

Rekisteröity oikeustulkki: rekisteröity Opetushallituksen hallinnoimaan oikeustulkkirekisteriin osoittamansa osaamisen perusteella.

Laki oikeustulkkirekisteristä 17.12.2015/1590

Valtioneuvoston asetus 177/2016 oikeustulkkirekisteristä