Hakuilmoitus 2021

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton juhlarahaston stipendit

Hakuaika: 1.10.–31.10.2021

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettaviksi stipendit liiton 40-vuotisjuhlan kunniaksi perustetusta rahastosta. Stipendit on päätetty jakaa enintään 850 euron suuruisina apurahoina.

Stipendit myönnetään kääntämisen ja tulkkauksen alaan liittyvään ja sitä edistävään toimintaan, kuten pro gradu -töihin, tutkimukseen ja erityishankkeisiin. Stipendit myönnetään ensisijaisesti opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, jotka ovat liiton jäseniä. Hakijana olevan jäsenen jäsenmaksun tulee olla maksettu tai jäsenmaksuvapautuksen voimassa. Stipendiä ei myönnetä elinkustannusten kattamiseen eikä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen.

Stipendiä haetaan hakulomakkeella, joka on avoinna hakuajan, 1.–31.10.2021.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi

  • stipendin käyttötarkoitus

  • työsuunnitelma

  • kustannusarvio.

Stipendiä ei voida myöntää, mikäli hakemus on puutteellinen. Hakemukseen voi liittää liitteitä.

Hakemus lähetetään verkkolomakkeella osoitteessa: www.sktl.fi/liitto/apurahat/40-vuotisjuhlarahasto/lomake. Lähetettyäsi hakemuksen saat siitä kuittauksen sähköpostiisi.

HUOM! Emme ota hakemuksia vastaan sähköpostilla tai postitse.


Stipendit jaetaan liiton syyskokouksessa lauantaina 20.11.2021.

 

-Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus