Hakuilmoitus 2017

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton juhlarahaston stipendit

Hakuaika: 1.10. – 31.10.2017

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettaviksi stipendit liiton 40-vuotisjuhlan kunniaksi perustetusta rahastosta. Stipendit on päätetty jakaa enintään 850 euron suuruisina apurahoina.

Apurahat myönnetään kääntämisen ja tulkkauksen alaan liittyvään ja sitä edistävään toimintaan, kuten pro gradu -töihin, tutkimukseen ja erityishankkeisiin. Apurahat myönnetään ensisijaisesti opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, jotka ovat liiton jäseniä. Hakijana olevan jäsenen jäsenmaksun tulee olla maksettu tai jäsenmaksuvapautuksen voimassa. Apurahaa ei myönnetä elinkustannusten kattamiseen eikä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen.


Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä, ellei toisin sovita. Apurahan käytöstä on annettava liitolle selvitys, johon on liitettävä alkuperäiset kuitit tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää toimistolle (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Meritullinkatu 33 A 32, 00170 Helsinki) viimeistään 31. lokakuuta 2017. Viimeisen hakupäivän postileima hyväksytään.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi

  • apurahan käyttötarkoitus
  • työsuunnitelma
  • kustannusarvio.

Apurahaa ei voida myöntää, mikäli hakemus on puutteellinen.


Apurahat jaetaan liiton syyskokouksessa Helsingissä lauantaina 25.11.2017.

 

-Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus

 

Ennen hakemuksen lähettämistä:

Luethan ohjeet, kiitos!