Suomalais-ruotsalainen kääntäjäseminaari / Svensk-finskt översättarseminarium

Aika: 24.-25.9.2020
Paikka: Scandic Julia, Eerikinkatu 4, 20100 TURKU

Suomalais-ruotsalainen kääntäjäseminaari järjestetään tänä vuonna Turussa 24.–25.9.2020.

Översättarseminariet 2020 ordnas i Åbo den 24–25 september. 

 

Varmistuneita esiintyjiä

  • – Anders Svensson, Språktidningen, Sverige, om nyord
  • – Eija Puttonen, Finlands Bank, om bank- och finansterminologi
  • – Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska, om att jobba inom media på finska i Sverige
  • – Carina Holm, Åbo Underrättelser, om att jobba på svenska inom media i Åboland
  • – Maarit Koponen, Helsingin yliopisto, MeMAD-hanke: konekäännöksen laadusta ja käytettävyydestä av-kääntämisen kontekstissa
  • – Eivor Konttinen, Yle, om de nya riktlinjerna för audiovisuell översättning och Tiina Holopainen, Turun yliopisto, uusista av-kääntämisen laatusuosituksista (yhteisesitys)
 
 
 
Obs! Vi följer läget med det nya coronaviruset och följer myndigheternas anvisningar vartefter de kommer. Om det här får konsekvenser för seminariet meddelar vi det omgående.
 
Huom! Seuraamme koronavirusepidemian kehittymistä ja viranomaisten suosituksia. Mikäli niillä on vaikutusta seminaarin järjestämiseen, tiedotamme tilanteesta.