Syyskokous

Aika: 30.11.2019 klo 14:00
Paikka: Arabia-sali, Hietaniemenkatu 14, 00100 Helsinki

Lämpimästi tervetuloa Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sääntömääräiseen syyskokoukseen lauantaina 30.11.2019 kello 14 Arabia-saliin osoitteeseen Hietaniemenkatu 14, Helsinki. 

Valtakirjojen tarkastus aloitetaan kello 13, jolloin on tarjolla myös kokouskahvit! Tervetuloa paikalle jo kello 13 hoitamaan valtakirja-asiat kuntoon ja rupattelemaan kollegojen kanssa kahvikupillisen ääressä.

Syyskokouksessa päätetään muun muassa liiton toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2020 sekä tehdään henkilövalintojen liiton luottamustehtäviin ja jaetaan SKTL:n asiatekstinkääntäjien jaoston palkinto Kääntäjän kukkanen.

Puheenjohtajaehdokkaat

Ehdolla hallitukseen

 

Tervetuloa keskustelemaan ja päättämään asioista sekä juhlistamaan Kääntäjän kukkasen saajaa.

Syyskokouksen jälkeen pikkujoulut.

Lämpimästi tervetuloa syyskokoukseen ja pikkujouluihin, kaikki SKTL:n jäsenet!

 

Ilmoittautuminen

 


Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 30.11.2019 klo 14.00 Arabia-salissa, Hietaniemenkatu 14, Helsinki.

Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 13.00. Valtakirjan tulee olla nimetty määrätylle, kokoukseen osallistuvalle henkilölle ja kahden henkilön on todistettava valtakirjan antajan nimikirjoitus oikeaksi. Jäsenmaksunsa laiminlyöneet eivät ole äänioikeutettuja eivätkä siis voi äänestää toisenkaan valtakirjalla. HUOM.! Postin lakosta johtuen tänä vuonna pelkkä etukäteen SKTL:n toimistolle toimitettu skannattu pdf-valtakirja riittää. Allekirjoitettu valtakirja on lähetettävä sähköpostitse toimistolle valtuutuksen antajan sähköpostista viimeistään 26.11. osoitteeseen jasenasiat@sktl.fi. Otsikoithan sähköpostin Valtakirja/Fullmakt-otsikolla, kiitos. Paperisen valtakirjan voi edelleen tuoda paikan päälle syyskokoukseen 30.11.

Kokouksessa käsitellään esityslistalla mainitut asiat. Hallitusehdokkaat esitellään liiton verkkosivulla. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio lähetetään jäsenille sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokousaineisto on saatavilla myös kokouspaikalla.

Kahvitarjoilu klo 13 alkaen.

Tervetuloa!

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

5. Ääntenlaskijoiden valinta

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

7. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

8. Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2020

9. Liiton jäsenmaksun ja liittymismaksun määrääminen vuodelle 2020

10. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot ja kulukorvaukset vuodelle 2020

11. Liiton tulo- ja menoarvio vuodelle 2020

12. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta

13. Sovittelutoimikunnan jäsenten valinta

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

15. Kunniajäsenten kutsuminen ja ansiomerkkien myöntäminen

16. Liiton juhlastipendien jakaminen

17. Ilmoitusasiat

18. Kokouksen päättäminen

Hallitus

 


Kallelse till ordinarie höstmöte

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry sammanträder till ordinarie höstmöte lördagen den 30.11.2019 kl. 14.00 i Arabia-salen, Sanduddsgatan 6, Helsingfors.

Granskningen av fullmakter börjar kl. 13.00. Fullmakten bör vara utställd på bestämd person, och fullmaktsgivarens namnteckning bör vara bevittnad av två personer. Den som inte har erlagt medlemsavgiften är inte röstberättigad och kan inte heller rösta med annans fullmakt.

På mötet behandlas på föredragningslistan nämnda ärenden. Kandidaterna till styrelsen presenteras på förbundets webbplats. Verksamhetsplanen och budgeten sänds till medlemmarna per e-post cirka två veckor före mötet. Möteshandlingarna finns tillgängliga också på mötesplatsen.

Kaffeservering från kl. 13. Välkommen!

Föredragningslista

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare

5. Val av rösträknare

6. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet

7. Fastställande av mötets arbetsordning

8. Verksamhetsplanen för år 2020

9. Bestämmande av medlemsavgiften och anslutningsavgiften för år 2020

10. Arvoden och kostnadsersättningar till ordföranden och medlemmarna i styrelsen för år 2020

11. Budgeten för år 2020

12. Val av styrelseordförande och styrelsemedlemmar

13. Val av medlemmar i förlikningsnämnden

14. Val av revisor och revisorssuppleant

15. Kallande av hedersmedlemmar och tilldelning av förtjänsttecken

16. Utdelning av stipendier ur förbundets jubileumsfond

17. Anmälningsärenden

18. Mötet avslutas

Styrelsen

 

Liitteet