Ehdolla hallitukseen

Hallituksen puheenjohtajaksi on toistaiseksi kaksi ehdokasta: liiton hallituksen varapuheenjohtaja ja Tampereen paikallisosaston puheenjohtaja Sirpa Alkunen sekä tulkkijaoston puheenjohtaja Ruta Rannat. Ehdokkaat esitellään täällä.

Hallituksessa jatkavat Marja Ollila (Asiatekstinkääntäjien jaosto) ja Juhana Korhonen (Av-kääntäjien jaosto).

Kirjallisuuden kääntäjien jaoston ehdokas

Taina Helkamo

 • toiminut päätoimisena kirjallisuuden suomentaja ranskasta, espanjasta ja englannista nyt neljätoista vuotta
 • SKTL:n I jaoston puheenjohtaja vuoden 2018 alusta
 • vuosien 2009-2015 välillä SKTL:n edustaja kirjallisuuden kääntäjien järjestöjen eurooppalaisessa yhteistyöelimessä CEATLissa
 • edustaa SKTL:a myös Itämeren alueen kääntäjien ja kirjailijoiden yhteistyöelimessä Baltic Writers Councilissa
 • erityisesti keskittynyt tekemään kirjallisuuden kääntäjien työtä näkyväksi käynnistämällä mm. uudestaan Kääntäjän ääni -illat, joita järjestetään Otavan kirjakaupassa muutaman kerran vuodessa

Tulkkijaoston ehdokkaat

Ruta Rannat on ehdolla liiton hallituksen puheenjohtajaksi. Tulkkijaosto ehdottaa hallitukseen omaksi edustajakseen Laura Minkkistä, mutta vain siinä tapauksessa, että Rannat valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. Jollei näin käy, Rannat on jaoston ehdokas hallitusedustajaksi.

Ruta Rannat

 • päätoiminen asiatekstien kääntäjä ja oikeustulkki, työkokemusta 25 vuotta
 • auktorisoitu kääntäjä (et-fi, fi-et, et-sv)
 • rekisteröity oikeustulkki
 • FM-tutkintoa vastaava tutkinto Tarton yliopistosta (viron kieli ja kirjallisuus)
 • rikos- ja prosessioikeuden sivuainekokonaisuus Joensuun yliopistossa ja muita oikeustieteellisiä opintoja Helsingin yliopistossa
 • SKTL:n hallituksen jäsen vuodesta 2017
 • tulkkijaoston puheenjohtaja vuodesta 2018
 • oikeustulkkirekisterilautakunnan jäsen
 • oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen ohjausryhmän jäsen
 • asioimis- ja oikeustulkkauksen tutkintojen arvioija

Laura Minkkinen

 • freelance-konferenssitulkki ja asiatekstinkääntäjä Vantaalta
 • ollut alalla 15 vuotta, työkielinä suomi, englanti, ranska ja tanska
 • ollut tulkkijaoston toimikunnassa vuodesta 2012 lähtien ja myös neljä vuotta jaoston puheenjohtajana, nyt taas toimikunnan jäsenenä
 • tulkkausalan kehityksen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen kiinnostavat, samoin liiton toiminnan kehittäminen ja tapahtumien järjestäminen jäsenille

 

 

 

Opettajien ja tutkijoiden jaoston ehdokas

Esa Penttilä

 • hoitaa määräaikaista käännöstieteen professuuria Itä-Suomen yliopistossa
 • vakinaisesti englannin kielen ja kääntämisen yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa
 • hoiti käännöstieteen (englannin) määräaikaista professuuria Tampereen yliopistossa 2011–2013
 • koulutukseltaan FT (englannin kieli, Joensuun yliopisto, 2006).
 • SKTL:n jäsen vuodesta 1994, ensin II jaostossa, viimeiset kymmenkunta vuotta myös V jaostossa
 • kuuluu Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu MikaELin toimituskuntaan

Tampereen paikallisosaston ehdokas

Pia von Essen

 • tamperelainen kääntäjä ja tulkki, päätoimisesti Käännös- ja tulkkauspalvelu Intertext ok:ssa vuodesta 1999, Viestintäpalvelu Intertext oy:ssä 1993–1999
 • työkielinä suomi, englanti ja tanska
 • FM, Tampereen yliopisto, käännöstiede
 • kansainvälisen kääntäjien, tulkkien ja terminologien liiton FITin hallituksen jäsen 2017–2020
 • SKTL:n Tampereen paikallisosaston toimikunnan jäsen vuodesta 2017
 • SKTL:n hallituksen jäsen (Tampereen paikallisosaston edustaja) 2017
 • yksi Kääntäjämestarin kirja -verkkojulkaisun tekijöistä

 

Turun paikallisosaston ehdokas

Aulikki Vuola

 • turkulainen kirjallisuudekääntäjä
 • työkielinä latina, italia, saksa ja englanti
 • SKTL:n jäsen vuodesta 1996
 • SKTL:n Turun paikallisosaston toimikunnan jäsen vuodesta 2015
 • SKTL:n Turun paikallisosaston puheenjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2016