Kopiosto-apurahat haettavina

Aika: 20.2.-7.3.2023

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettavaksi kopioinnista maksettujen tekijänoikeuskorvausten perusteella Kopiosto-apurahat kääntäjille.

Tutustu pidempään hakuilmoitukseen verkkosivuillamme.

Hae nyt apurahaa opintomatkaan, ammattikirjallisuuteen, uusiin IT-hankintoihin, ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin tai ulkomaiseen konferenssiin, seminaariin taikka muuhun koulutukseen! Katso tarkemmat hakukohteet hakuilmoituksestamme verkkosivuiltamme: www.sktl.fi/kopiosto-hakuilmoitus.

Jaossa on 

● henkilökohtaisia kohdeapurahoja

● henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja 

● projektiapurahoja

Apurahan käytöstä on annettava selvitys.

  • – Kohdeapurahaa voivat hakea kaikki, jotka ovat kääntäneet kirjallisuutta (kaunokirjallisuutta tai tieto- ja oppikirjallisuutta), artikkeleita sanoma- tai aikakauslehdille tai julkaistua asiatekstiä.
  • – Konferenssi- ja koulutusapurahaa voivat hakea kaikki käännös- ja tulkkausalan ammattilaiset.
  • – Projektiapurahaa voivat hakea organisaatiot, työryhmät tai yksityishenkilöt. Hakijan on oltava käännös- ja tulkkausalalla tunnettu ja/tai luotettu toimija.
     

Yksittäinen henkilökohtainen kohdeapuraha tai konferenssi- ja koulutusapuraha voi olla suuruudeltaan enintään 2 000 euroa. SKTL ilmoittaa vähintään 1 000 euron suuruiset apurahat verottajalle.

Apurahapäätökset tekee liiton hallitus hakemukset käsittelevän Kopiosto-työryhmän esityksen perusteella. Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista.

Hakemus toimitetaan hakuaikana 20.2.–7.3.2023 sähköisen apurahajärjestelmän kautta osoitteessa: sktl.apurahat.net.

Lue lisää apurahajärjestelmästämme.

Hakuohjeet SKTL:n verkkosivuilla.

 

Lue lisää Kopiosto-apurahoista.