Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sääntömääräinen kevätkokous 2023

Aika: 25.3.2023 klo 14
Paikka: Työväenmuseo Werstaan Bertel-sali, Väinö Linnan aukio 8, Tampere

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sääntömääräinen kevätkokous järjestetään lauantaina 25.3.2023 klo 14.00 Tampereella Työväenmuseo Werstaan Bertel-salissa (Väinö Linnan aukio 8, Tampere).

Huom.! Kevätkokouksen ilmoittautumisaikaa on jatkettu.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.3.2023.

Mahdolliset valtakirjat toimistolle viimeistään 19.3.2023.

Kokousaineisto tulee esille verkko­sivujen jäsenosioon (www.sktl.fi/jasenet/kokousaineistot) hallituksen maaliskuun kokouksen jälkeen.

 

Päivän ohjelma

 • 13.00 – kahvitarjoilu alkaa, tervetuloa!
 • 13.15 – ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistaminen alkaa
 • 13.55 – ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistaminen päättyy
 • 14.00 – kokous alkaa
   
 • Kokouksen arvioidaan päättyvän n. klo 16.00 mennessä. Ennen yhteisohjelmaa pidetään lyhyt jaloittelutauko.
   
 • Aloitus noin klo 16.00 – luento: Vitruvius – raksaslangia, taidetermejä ja kaikkea siltä väliltä latinasta suomeksi (luento-osuuden lisätiedot)
 • 17.00 – yhteisohjelma päättyy
 • 17.30 – omakustanteinen ruokailu ravintola Dam Barissa (ilmoittautuminen erikseen)

 

Ilmoittautumislomake

Täytäthän ilmoittautumislomakkeen, vaikka osallistuisit pelkästään luennolle, niin osaamme varata tarpeeksi paikkoja salista, kiitos!

 

Osallistuminen kokoukseen

Kokoukseen on mahdollista osallistua vain läsnä tai valtakirjalla edustettuna. Kaikki SKTL:n jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen!

Valtakirja

Varsinaisessa kokouksessa jäsen saa valtakirjalla käyttää enintään kahden poissaolevan jäsenen äänioikeutta. Valtakirjan tulee olla nimetty määrätylle henkilölle, ja kahden henkilön on todistettava valtakirjan antajan allekirjoitus oikeaksi. Vuoden 2022 jäsenmaksunsa laiminlyöneet eivät ole äänioikeutettuja eivätkä voi äänestää toisenkaan valtakirjalla. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava SKTL:n toimistolle viimeistään 15.3. sähköpostitse osoitteeseen jasenasiat@sktl.fi tai postitse osoitteeseen Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Hietaniemenkatu 2, 4. kerros, 00100 Helsinki. Huom.! Emme nouda kirjattuja lähetyksiä postista. Valtakirjan tulee olla perillä liiton toimistolla viimeistään 15.3. Valtakirjan voit myös ottaa mukaasi paikan päälle kokoukseen, mutta ilmoita joka tapauksessa jo ilmoittautuessasi, jos sinulla on valtakirjoja ja kenen valtakirjoja ne ovat.

 

Kokous taltioidaan pöytäkirjan laatimista varten, ja tallenne hävitetään välittömästi pöytäkirjan valmistuttua.

Kokouksessa käsitellään esityslistalla mainitut asiat.

 

Esityslista

 1. 1. Kokouksen avaus
 2. 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 3. 3. Kokouksen sihteerin valinta
 4. 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
 5. 5. Kahden ääntenlaskijan valinta
 6. 6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 7. 7. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 8. 8. Liiton vuosikertomus vuodelta 2022
 9. 9. Liiton tilinpäätös vuodelta 2022
 10. 10. Tilintarkastajan lausunto
 11. 11. Vastuuvapauden myöntäminen
 12. 12. Kunniajäsenten kutsuminen ja ansiomerkkien myöntäminen
 13. 13. Muut asiat
 14. 14. Ilmoitusasiat
 15. 15. Kokouksen päättäminen

 


 

Finlands översättar­ och tolkförbund rf:s ordinarie vårmöte hålls lördagen den 25 mars 2023 kl. 14.00 i Tammerfors i Arbetarmuseet Werstas mötessal Bertel (Väinö Linnan aukio 8. 33210 Tammerfors).

Obs! Anmälningstiden har förlängts.

Den sista anmälningsdagen är den 19 mars 2023.

Eventuella fullmakter ska lämnas in till förbundet senast den 19 mars 2023.

Mötesmaterialet kommer att läggas ut på medlemssidorna på förbundets webbplats (www.sktl.fi/jasenet/kokousaineistot) efter styrelsens möte i mars 2023.

 

Föredragningslista

 1. 1. Mötet öppnas
 2. 2. Val av ordförande för mötet
 3. 3. Val av sekreterare för mötet
 4. 4. Val av två protokolljusterare
 5. 5. Val av två rösträknare
 6. 6. Mötets laglighet och beslutsförhet
 7. 7. Fastställande av mötets arbetsordning
 8. 8. Förbundets årsberättelse för 2022
 9. 9. Förbundets bokslut för 2022
 10. 10. Revisorns utlåtande
 11. 11. Beviljande av ansvarsfrihet
 12. 12. Kallande av hedersmedlemmar och utdelning av förbundets förtjänsttecken
 13. 13. Övriga ärenden
 14. 14. Anmälningsärenden
 15. 15. Mötet avslutas
   

Anmälningsblankett