Kopiosto-apurahat haettavina 1.–19.6.2019

1.6.2019

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettavaksi kopioinnista maksettujen tekijänoikeuskorvausten perusteella Kopiosto-apurahat kääntäjille.

Kesäkuun apurahahaku on päättynyt – kiitos kaikille hakijoille! Apurahat käsitellään syyskuussa ja ilmoitamme syksyllä kaikille apurahansaajille päätöksistä henkilökohtaisesti!

 

Apurahapäätökset tekee liiton hallitus hakemukset käsittelevän erillisen Kopiosto-työryhmän ehdotuksen perusteella. Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista. Apuraha voi olla suuruudeltaan enintään 2 000 euroa. SKTL ilmoittaa vähintään 1 000 euron suuruiset apurahat verottajalle.

Apurahaa voivat hakea kaikki, jotka ovat kääntäneet tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa, ts. 

  • – kirjallisuutta (kaunokirjallisuutta tai tieto- ja oppikirjallisuutta)
  • – artikkeleita sanoma- tai aikakauslehdille tai
  • – julkaistua asiatekstiä.

 

Valtakirja

SKTL pyytää apurahan hakijoilta Kopiosto-valtakirjat, joiden valtuutuksella Kopiosto tekee kopiointisopimuksia muun muassa valtion, kuntien ja yritysten kanssa. Kopiosto-valtakirjan antaminen varmistaa, että Kopiosto jatkossakin säilyttää lisenssijärjestön asemansa ja voi kerätä tekijänoikeusmaksuja, joilla apurahat rahoitetaan. SKTL:lle valtakirja annetaan kääntäjän ominaisuudessa. Valtakirjalomakkeet löytyvät Kopioston sivuilta www.kopiosto.fi/valtakirja. Voit ladata valtakirjan myös SKTL:n verkkosivuilta.

 

Apurahatyypit

Henkilökohtaiset, ns. yksilöapurahat

Kopiointikorvauksista myönnettävää, kääntäjille tarkoitettua apurahaa voidaan myöntää henkilökohtaisena kohde- tai konferenssi- ja koulutusapurahana.

Kohdeapurahaa voi hakea tiettyyn käyttökohteeseen, esim. perusteltua opintomatkaa varten, ammattikirjallisuuden, työvälineiden tai työhuoneen hankintaan taikka muuhun kääntäjän ammattitaitoa ja työskentelyolosuhteita edistävään tarkoitukseen.

Konferenssi- ja koulutusapurahalla tarkoitetaan apurahoja kansainvälisiin tai kotimaisiin seminaareihin taikka konferensseihin, kursseihin, koulutustilaisuuksiin, käännös- ja tulkkausalan täydennyskoulutukseen yms.  Konferenssi- ja koulutusapurahaa voidaan myöntää myös hakijoille, jotka eivät tuota tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli kopioitavaa materiaalia (av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat). Koulutusapurahaa ei myönnetä hakijalle, jonka on mahdollista saada opinto- tai aikuiskoulutustukea.

Kopiointimateriaalia tuottavat kääntäjät voivat saada vuosittain yhden apurahan konferenssimatkaan, vaikka olisivat saaneet hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna suurimman mahdollisen Kopiosto-apurahan. Myöskään hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna saatu vuosiapuraha tai muu suuri apuraha ei ole este konferenssiapurahan saamiselle.

Projektiapurahat

Yksilöapurahojen myöntämisen lisäksi kopiointikorvauksista voidaan tukea käännös- ja tulkkausalaa yleisesti hyödyttäviä kehityshankkeita. Projektiapurahaa voidaan myöntää organisaatiolle, työryhmälle tai yksityishenkilölle kurssin, työpajan, julkaisun tms. valmistamista varten.

Apurahoja voi hakea kolme kertaa vuodessa erikseen ilmoitettavina hakuaikoina. Hakemukset käsittelee erikseen nimitetty toimikunta, ja SKTL:n hallitus päättää apurahojen myöntämisestä toimikunnan esityksestä.

 

Hakuohjeet

Hakuohjeet SKTL:n verkkosivuilla osoitteessa:

www.sktl.fi/liitto/apurahat/kopiosto-apurahat/hakuohjeet.

 

Hakulomake

Hakemus toimitetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta osoitteessa www.sktl.fi/liitto/apurahat/kopiosto-apurahat/apurahajarjestelma.

Hakemuksen voi täyttää sähköisesti vain hakuaikana. Hakuaika alkaa lauantaina 1.6.2019 ja päättyy keskiviikkona 19.6.2019 klo 23:59.  Muistathan hakea apurahaa hyvissä ajoin. Lomake on täytettävä tarkasti – puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemusta ei voi täydentää jälkikäteen (lähetyksen jälkeen). Hakija vastaa itse hakemuksessa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 

Apurahaselvitys

Kopiosto-apurahan käytöstä on saajan annettava liiton hallitukselle luotettava selvitys, johon on liitettävä kuitit. Selvitys on toimitettava 1 (yhden) vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöjälle ei myönnetä Kopiosto-apurahaa 6 (kuuteen) vuoteen.

- Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus

Apurahahakemukset käsitellään syksyn ensimmäisessä hallituksen kokouksessa, ja apurahan saaneille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti syyskuun loppuun mennessä.