KOPIOSTO-apurahat haettavina 1.6.–3.8.2018

1.6.2018

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettavaksi kopioinnista maksettujen tekijänoikeuskorvausten perusteella Kopiosto-apurahat kääntäjille.

Apurahapäätökset tekee liiton hallitus hakemukset käsittelevän erillisen Kopiosto-työryhmän ehdotuksen perusteella. Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista. Apuraha voi olla suuruudeltaan enintään 2 000 euroa. SKTL ilmoittaa vähintään 1 000 euron suuruiset apurahat verottajalle.

Valtakirja

Kopiosto-valvontavaltakirjan antaminen varmistaa, että Kopiosto jatkossakin säilyttää lisenssijärjestön asemansa ja voi kerätä tekijänoikeusmaksuja, joilla apurahat rahoitetaan. SKTL:lle valtakirja annetaan kääntäjän ominaisuudessa. Valtakirjalomakkeet löytyvät Kopioston sivuilta www.kopiosto.fi/valtakirja.

Apurahaa voivat hakea kaikki, jotka ovat kääntäneet tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa, ts. 

– kirjallisuutta (kaunokirjallisuutta tai tieto- ja oppikirjallisuutta)

– artikkeleita sanoma- tai aikakauslehdille tai

– julkaistua asiatekstiä.

 

Apurahatyypit

Kopiosto-apurahaa voidaan myöntää hanke- tai konferenssiapurahoina. Apuraha on henkilökohtainen.

Hankeapurahaa voi hakea tiettyyn käyttökohteeseen, esim. perusteltua opintomatkaa varten, ammattikirjallisuuden, työvälineiden tai työhuoneen hankintaan tai muuhun kääntäjän ammattitaitoa ja työskentelyolosuhteita edistävään tarkoitukseen.

Konferenssiapurahalla tarkoitetaan apurahoja kansainvälisiin tai kotimaisiin seminaareihin tai konferensseihin, kursseihin, koulutustilaisuuksiin, yms. Konferenssiapurahaa voidaan myöntää myös hakijoille, jotka eivät tuota tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli kopioitavaa materiaalia (av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat).

Kopiointimateriaalia tuottavat kääntäjät voivat saada vuosittain yhden apurahan konferenssimatkaan, vaikka olisivat saaneet hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna suurimman mahdollisen Kopiosto-apurahan. Myöskään hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna saatu vuosiapuraha tai muu suuri apuraha ei ole este konferenssiapurahan saamiselle.

 

Hakuohjeet

Hakemuksessa on oltava mukana yksilöity selvitys siitä, mitä ja minkä verran hakija on viimeisen 3 vuoden aikana kääntänyt (hakuhetkestä kolme vuotta taaksepäin). Erityisesti lehdistölle tai julkaistuja asiatekstejä kääntäviä pyydetään selvittämään, minkä tyyppisiä ja kuinka laajoja tekstejä he ovat kääntäneet, missä käännökset on julkaistu jne. Hakijan on selostettava hakemuksessa hankkeensa mahdollisimman tarkasti ja liitettävä mukaan yksilöity kustannusarvio sen toteuttamisesta (perustelut sisältävä työsuunnitelma sekä kustannusarvio). Jos perustelut puuttuvat, apurahaa ei voida myöntää.

Haun rajoitukset

Kolmen viime vuoden aikana saadut apurahat (sekä Kopiosto-apurahat että muut) otetaan huomioon jaosta päätettäessä.

Apurahaa ei myönnetä

– virkistystarkoituksiin eikä sosiaalisin perustein, esim. elinkustannuksiin.

– takautuvasti (jo valmistuneeseen hankkeeseen tai pidettyyn konferenssiin).

– hankeapurahan hakijalle, joka on hakuvuoden tai sitä edeltäneen vuoden aikana saanut Kopiosto-hankeapurahaa yhteensä vähintään 1 000 euroa.

– hakijalle, jolla on parhaillaan tai on ollut hakuvuotena taikka sitä edeltäneenä vuotena tai jolle on seuraavaksi vuodeksi myönnetty vähintään 1-vuotinen taiteilija-apuraha tai määrältään siihen verrattava muu suuri apuraha.

– jos hakemus on puutteellinen.

 

Hakulomake

Kopiosto-hakemuksen voi toimittaa vain sähköisellä lomakkeella liiton kotisivujen kautta. Lomakkeen voi täyttää hakuaikana osoitteessa http://www.sktl.fi/liitto/apurahat/kopiosto-apurahat/hakulomake/.

HUOM! Hakemuksen voi täyttää sähköisesti vain hakuaikana, 1.6.2018 alkaen. Lomake on täytettävä tarkasti – puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemusta ei voi täydentää jälkikäteen ja hakija vastaa itse hakemuksessa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Hakuaika alkaa perjantaina 1.6.2018 ja päättyy perjantaina 3.8.2018 klo 23:59. Muistathan hakea apurahaa hyvissä ajoin. Haun viimeisinä minuutteina lomake saattaa ruuhkautua, jos hakemuksia on paljon, joten suosittelemme, ettet jätä hakemista viime hetkeen. 

 

Apurahaselvitys

Kopiosto-apurahan käytöstä on saajan annettava liiton hallitukselle selvitys, johon on liitettävä alkuperäiset kuitit tai niiden kahdella allekirjoituksella oikeaksi todistetut jäljennökset. Selvitys on toimitettava 1 (yhden) vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöjälle ei myönnetä Kopiosto-apurahaa 6 (kuuteen) vuoteen. Selvityslomakkeen voi ladata täältä.

- Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus

 

Huom!

Apurahahakemukset käsitellään noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisen (3.8.) jälkeen, ja apurahan saaneille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti syyskuun loppuun mennessä. Hylkäävästä päätöksestä ei ilmoiteta.