Selvitys apurahan käytöstä ja ohjeita hakijalle

Apurahan hakeminen

Täytä hakemus huolellisesti. Muista tilinumero IBAN-muodossa. Puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Vähintään 1 000 euron apurahahakemuksissa on oltava mukana hakijan henkilötunnus (sosiaaliturvatunnus). Apurahaa voi hakea vain SKTL:n sähköisellä lomakkeella.

Hakemuksia ei oteta vastaan hakuaikojen ulkopuolella. Hakuajat ilmoitetaan liiton verkkosivuilla ja Kääntäjä-lehdessä.

Sähköiset hakemukset on lähetettävä hakuajan päättymiseen mennessä. Paperisia postitse lähetettyjä hakemuksia emme enää ota vastaan. Haku tapahtuu vain sähköisesti.

Mukaan hakemukseen on liitettävä luotettava kustannuslaskelma ja selvitys tekijänoikeudenalaisista töistä viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakemusta ei voi täydentää jälkikäteen.

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo valmistuneisiin hankkeisiin eikä työryhmille tai yhteisöille. Apurahoja ei myönnetä elinkustannuksiin, virkistyskäyttöön eikä sosiaalisin perustein.

Hankeapurahaa voivat hakea kaikki tekijänoikeuden alaista, valokopiointikelpoista käännettyä materiaalia tuottaneet kääntäjät. Hankeapurahaa voi hakea perusteltua opinto- tai konferenssimatkaa varten, ammattikirjallisuuden, työvälineiden tai työhuoneen hankintaan tai muuhun kääntäjän ammattitaitoa edistävään tarkoitukseen. Hakijana olevan jäsenen jäsenmaksun täytyy olla maksettu.

Matka-apurahaa eli konferenssiapurahaa voivat hakea tekijänoikeuden alaista, valokopiointikelpoista käännettyä materiaalia tuottaneet kääntäjät sekä rajoitetussa määrin hallituksen päätöksen perusteella av-kääntäjät, tulkit ja alan opettajat ja tutkijat.

Ilmoitus apurahan myöntämisestä

Työryhmä käsittelee kaikki hakemukset kerralla hakuajan päätyttyä – ei kuitenkaan yleensä haun päättymispäivänä. Tämän jälkeen liiton hallitus käsittelee työryhmän ehdotuksen. Apurahat maksetaan hallituksen tehtyä päätöksensä työryhmän esityksen perusteella. Käsittely vie jonkin aikaa – tyypillisesti kahdesta neljään viikkoa – haun päättymisestä.

Tämän jälkeen apurahat maksetaan niiden hakijoiden tileille, joille se on myönnetty. Apurahan saaneet saavat liitosta ilmoituksen sen myöntämisestä. Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta. Hallituksen päätöksestä ei voi valittaa.

Selvitys apurahan käytöstä

Kopiosto-apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Jos et jostain syystä voikaan käyttää apurahaa siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty, ota yhteyttä liiton toimistoon.

Apurahan käytöstä on annettava liitolle kirjallinen, luotettava selvitys 1 vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Selvityslomake toimitetaan apurahan saajalle apurahapäätöksen yhteydessä. Pyydämme ensisijaisesti selvittämään apurahan käytön kotiin lähetetyllä osittain valmiiksi täytetyllä selvityslomakepohjalla. Mikäli lomake on kadonnut, selvityslomakkeen voi ladata täältä.

Mukaan on liitettävä alkuperäiset tai oikeaksi todistetut kuitit apurahan käytöstä. Oikeaksi todistamiseen tarvitaan kahden (2) henkilön allekirjoitus ja nimenselvennys. Huomaa seuraavat poikkeukset:

- Suoraan verkkopankista tulostettua kuittia ei tarvitse todistaa oikeaksi.

- Laskukopioita, jotka on selkeästi osoitettu apurahan saajalle ja joista myyjä käy selkeästi ja luotettavasti ilmi, ei tarvitse todistaa oikeaksi.

Kaikki muut kuitit ja tositteet sitävastoin on todistettava oikeaksi. Kopioston tilittämien valokopioinnin tekijänoikeuskorvausten käyttöä valvovat liiton lisäksi Kopiosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Huomioithan, että emme voi hyväksyä kuitteja ruoka- tai elinkustannuksista taikka päivärahoista.

HUOM! Suosittelemme säilyttämään itsellä selvityksen ja kuittien valokopiot. Emme lunasta kirjattuja kirjeitä.