Uusi pohjoismainen kirjallisuuden käännöspalkinto kirjallisuusjärjestöjen tavoitteena

29.10.2013

Pohjoismaiden asukkaat lukevat paljon pohjoismaista tieto- ja kaunokirjallisuutta, koska maat ja niiden kansalaiset muistuttavat toisiaan. Useimmat lukevat kirjat käännöksinä. Tämän takia on tärkeää kiinnittää erityinen huomio pohjoismaisten kielten välisiin käännöksiin. Hyvä käännös paitsi takaa hyvän kirjallisen elämyksen, myös auttaa ja syventää sosiaalista ja kulttuurista ymmärrystä.  Käännökset pohjoismaisten kielten välillä yhdistävät Pohjoismaiden kansalaisia entisestään.

Kaikille Pohjoismaiden kulttuuriministereille on 29.10. lähetetty kirje, jossa ehdotetaan uuden pohjoismaisen käännöspalkinnon perustamista. Kirjeen lähettäjinä ovat kirjallisuuden kääntäjiä edustavat järjestöt ja kirjallisuuden vientiorganisaatiot kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa kirjeen ovat allekirjoittaneet Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ja FILI.