Vuoden 2013 Uljas Attila –palkinto Mohsen Tavassolille

12.4.2013

 

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto myöntää Uljas Attila –palkinnon joka toinen vuosi henkilölle tai yhteisölle, joka on toimillaan edistänyt tulkkausta tai tulkkien asemaa yhteiskunnassa. Vuoden 2013 palkinto myönnetään asioimistulkin tutkintotoimikunnan pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Mohsen Tavassolille.

Mohsen Tavassoli on erittäin ammattitaitoinen asioimis- ja oikeustulkki, jota sekä kollegat että yhteistyökumppanit arvostavat. Hän osallistuu aktiivisesti tulkkien työoloista ja ammattietiikasta käytävään keskusteluun eri yhteyksissä ja korostaa ammattietiikan merkitystä tulkin työssä. Hän on osallistumisellaan vaikuttanut tulkkien koulutuksen ja kurssituksen järjestämiseen ja tulkinkäyttäjien osaamisen kehittämiseen. Ennen Suomeen tuloaan hän on opiskellut ranskalaisen kirjallisuuden kääntämistä ja siten lähestynyt kulttuurien välistä viestintää järjestelmällisesti ja analyyttisesti.

Erilaisissa tulkkauksen hallinnollisissa tehtävissä ja luottamustoimissa hän on pitänyt esillä seikkoja, joita tulkkauksen onnistuminen edellyttää niin tulkin ammattitaidon kehittämisen kannalta kuin tulkin työolosuhteiden turvaamisen näkökulmasta. Mohsen Tavassoli ymmärtää tulkin työtä syvällisesti ja hyvien vuorovaikutustaitojensa vuoksi hän tavoittaa myös tulkinkäyttäjät.

Asioimistulkkaus on ajankohtainen, kasvava ja haastava tulkkauksen erikoisala. Kun asioimistulkin ammattitutkinto tänä keväänä täyttää 15 vuotta, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto haluaa palkita juuri tämän erikoisalan ansioituneen edustajan.

Uljas Attila –palkinto luovutettiin Mohsen Tavassolille 12.4.2013. Palkintoon kuuluu kiertopalkintona taiteilija Eino Viikilän pienoisveistos sekä kunniakirja. Palkinto on nimetty Uljas Attilan (1917–2006) mukaan. Uljas Attila toimi pitkään niin simultaani- kuin konsekutiivitulkkinakin sekä kääntäjänä. Ansiokkaan elämänuransa aikana hän edisti merkittävästi tulkkien koulutusta, lisäsi ammatin arvostusta ja teki sitä tunnetuksi. Palkinto on jaettu vuodesta 2002 lähtien.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Kirsi Lammi

tulkit@sktl.fi

040-5353805