Vuoden 2017 Tiedon helmi -palkinto professori Liisa Tiittulalle

21.4.2017

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) opettajien ja tutkijoiden jaosto on antanut tämän vuoden Tiedon helmi -palkinnon professori Liisa Tiittulalle. Hänet palkittiin uran­mittaisesta sitoutumisesta tutkimukseen, josta pääosa liittyy käännöstieteeseen.

Liisa Tiittula on erittäin tuottelias tutkija, joka on julkaissut useilla kielillä ja tehnyt laajasti yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tiittulan työssä näkyy vahva monitieteisyys, ja hän onkin toiminut sillanrakentajana välittämällä käännöstietoutta myös lähitutkimusaloille. Palkittava on kansainvälisesti verkostoitunut tutkija, joka on ohjannut runsaasti väitöskirjoja eri yliopistoissa ja ollut aktiivisesti mukana valta­kunnallisessa tohtorikoulutuksessa toimi­malla muun muassa Langnetin alaohjelman vetäjänä. Liisa Tiittula, joka on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen, on käännöstieteel­lisessä tutkimuksessaan ja ohjauksessaan nostanut ansiokkaasti esille erityisryhmien tarpeita, näistä esimerkkeinä kirjoitustulkkaus ja kuvailutulkkaus. Hän on myös järjestänyt ahkerasti erilaisia käännöstiedettä, kääntämistä ja tulkkausta esiin nostavia popularisoivia tilaisuuksia.

Tiedon helmi -palkintoon kuuluu Helle Damkjaerin suunnittelema teräksinen taideteos, jonka palkittu saa haltuunsa seuraavaan palkitsemiskertaan saakka, sekä kunniakirja, joka jää palkitulle.

Palkinto luovutettiin Vaasassa Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen XV symposiumin yhteydessä. KäTu-symposiumi pidetään tänä vuonna Vaasan yliopistossa 21.–22.4.2017, ja sen teemana on moninaisuuden voima. Teemalla halutaan nostaa esiin kääntäminen ja tulkkaus yhä monitahoisempana ja merkittävämpänä ilmiönä.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

SKTL:n tiedottaja
Maarit Laitinen
044 3445 111
maarit.laitinen@sktl.fi