Vaasan paikallisosaston syyskokous / Vasa lokalavdelnings höstmöte

Aika: 1.11.2023 klo 18:30
Paikka: Microsoft Teams

Kokouksessa käsitellään säännöissä mainitut asiat ja keskustellaan ensi vuoden ohjelmasta.

Stadgeenliga ärenden och diskussion om nästa års program.

Ilmoittautuminen/Anmälning: vaasa@sktl.fi